Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-02-07
Przedmiot ogłoszenia:Remont loggii w budynku
Organizator:Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku
Adres: ul. Sienkiewicza 1, 38-500 Sanok
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. sanocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 13 464 22 05, tel. 13 464 60 45
Opis:OGŁOSZENIE
Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku
zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym ofertowym na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Ul. Jagiellońskiej 68 w Sanoku.
2. Zakres robót określono w przedmiarach robót, szkicach sytuacyjnych i regulaminie przetargu.
Specyfikacja:3. Regulamin przetargu i przedmiary robót można pobrać ze strony Spółdzielni http://sanockasm.pl/oglosz.html (załączniki).
Miejsce i termin składania ofert: 5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Spółdzielni, pokój 412.
6. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 20.02.2023 r. o godz. 14:00.
Otwarcie ofert:8. Przetarg odbędzie się w dniu 21.02.2023 r. o godz. 10:00 w biurze SSM, Ul. Traugutta 9 w Sanoku - pokój nr 3.
Termin składania:2023-02-20
Miejsce i termin realizacji:1. Termin wykonania robót: 31.10.2023 r.
Wadium:2 000,00 zł
Wymagania:7. Wadium przetargowe na całość robót w kwocie 2 000,00 zł należy wpłacić w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332
do dnia 20.02.2023 r. do godz. 14:00 .
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny .
Kontakt:4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 3 lub telefonicznie tel. 13 464 60 45.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: