Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-20
Przedmiot ogłoszenia:Remont pomieszczenia
Organizator:Cersanit S.A. - Zakład Produkcyjny w Opocznie
Adres: Przemysłowa 5, 26-300 Opoczno
Województwo / powiat: łódzkie, pow. opoczyński
Państwo: Polska
NIP:PL5640001666
Telefon / fax:+48 662 170 893
E-mail:
Strona www:https://cersanit.logintrade.net
Opis:ZUR06/Remont pomieszczenia 54 mkw na terenie hali COB (13165)
Treść zapytania:
Zapraszam do złożenia oferty na: wykonanie remontu pomieszczenia o powierzchni 54mkw na terenie hali COB. Zmiana wykorzystania pomieszczenia z serwisowego na użytek biurowy.
Przebieg prowadzonego postępowania został zawarty w dokumencie 0. Zapytanie ofertowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie 1.Przedmiot zamówienia.
Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE.
Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu niniejszego postępowania zakupowego należy kierować za pomocą platformy LOGINTRADE (zadać pytanie może tylko zarejestrowany Oferent).
O dokumenty wymagane, o których mowa w Rozdziale X. Zapytania ofertowego, jest proszony tylko i wyłącznie Oferent, który wygra postępowanie ofertowe.
Uwaga! W trosce o zachowanie transparentności procesu zakupowego oraz sprawiedliwego traktowania oferentów, platforma LOGINTRADE uniemożliwia otwarcie ofert przed upływem terminu ich składania.
W razie jakichkolwiek problemów z obsługą platformy proszę o kontakt z kupcem prowadzącym postępowanie zakupowe lub bezpośrednio z helpdeskiem Logintrade +48 71-787-35-34,helpdesk@logintrade.net
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Częściowy demontaż jednego kanału wentylacyjnego na długości około 7m. 7 m -
2. Demontaż bramy wejściowej o wymiarach 2,1mx2,54m. 1 komplet -
3. Zmniejszenie otworu po bramie, zamurowanie oraz tynk od wewnątrz, od zewnątrz płytą warstwową wraz z obróbkami (płytę dostarcza Caolin) 1 komplet -
4. Montaż drzwi stalowych EI 30 wraz z obróbkami - 1 szt. Zakup drzwi po stronie wykonawcy. 1 komplet -
5. DOSTAWA drzwi stalowych EI 30 (zakup drzwi po stronie Oferenta). 1 szt. -
6. Montaż drzwi stalowych EI 30 wraz z obróbkami 1 szt. -
7. Ścianka działowa oddzielająca aneks kuchenny karton gips o wymiarach 2mx2,5m. 1 komplet -
8. Wykonanie ścianki działowej oddzielającej aneks kuchenny karton gips o wymiarach 2mx2,5m 1 komplet -
9. Sufit podwieszany kasetonowy wraz z oświetleniem. 1 komplet -
10. Montaż sufitu podwieszanego kasetonowego wraz z oświetleniem. 1 komplet -
11. Czyszczenie podłoża betonowego w warsztacie (głównie oleje i smary) oraz zagruntowanie emulsją szczepną. 1 komplet -
12. Montaż klimatyzacji. 1 komplet -
13. Klimatyzator (sugerowany Midea) 1 komplet -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://cersanit.logintrade.net/zapytania_email,1429682,cfebb4bd226f536cde2e46650772e2ba.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
20- 09- 2022 15: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
27- 09- 2022 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
26- 09- 2022 15: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://cersanit.logintrade.net/zapytania_email,1429682,cfebb4bd226f536cde2e46650772e2ba.html
Termin składania:2022-09-27
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji usługi od złożenia zamówienia [wyrażony w dniach kalendarzowych]
Wymagania:Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Termin płatności: 60 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie dostawcy
Wyrażam zgodę na stosowanie OWZ
Zapoznałem się z treścią pełnomocnictwa Kupca udzielonego przez Cersanit S.A.
Uwagi:Kryteria oceny oferty
Cena - 60%
Termin realizacji - 30%
Termin płatności - 10%
Dodatkowe warunki formalne:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Małgorzata Mhirsi
tel: +48 662 170 893
e-mail: malgorzata.mhirsi@cersanit.com
Kontakt merytoryczny:
Małgorzata Mhirsi
tel: +48 662 170 893
e-mail: malgorzata.mhirsi@cersanit.com
Kontakt merytoryczny:
Tomasz Oleksik (Caolin)
tel: 447548450
e-mail: tomasz.oleksik@caolin.pl
Kontakt merytoryczny:
Piotr Pokrzywka (Caolin)
tel:
e-mail: piotr.pokrzywka@caolin.pl
Numer dokumentu:SRM/284855
Źródło: Internet i własne
Załączniki: