Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2018-09-28
Przedmiot ogłoszenia:Remont sufitu
Organizator:Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna
Adres: ul. Hutnicza 17,, 42-610 Miasteczko Śląskie
Województwo / powiat: śląskie, pow. tarnogórski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. +48 32 2888 444
Opis:Remont sufitu w pomieszczeniu łaźni wydziału PSP - II piętro.

Zakres prac, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta - PRI - Remont sufitu w pomieszczeniu łaźni wydziału PSP - II piętro" należy złożyć w siedzibie Huty Cynku ,,Miasteczko Śląskie" S.A. przy ulicy Hutniczej 17 w terminie do 9 października 2018 r. godz. 12.00.
Termin składania:2018-10-09
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji prac: październik 2018 rok.
Uwagi:Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień ,,Ogólnych Warunków Zamówienia", których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.
Kontakt:Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan MARCIN KACZMARCZYK, tel. (32) 288 84 44 wew. 927, kom.512403431
Źródło: Internet i własne
Załączniki: