Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-02-14
Przedmiot ogłoszenia:Remont wolnego lokalu mieszkalnego
Organizator:MZB Sp. z o. o
Adres: Ge. Wł. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wałbrzych
Państwo: Polska
NIP:PL8862608287
E-mail:
Strona www:https://gminawalbrzych.logintrade.net
Opis:Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 2+3 w budynku przy Ul. Lubelskiej 19 w Wałbrzychu w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" (jednostopniowy)
Przedmiot zamówienia:
Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 2+3 w budynku przy Ul. Lubelskiej 19 w Wałbrzychu w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" (jednostopniowy).
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,118137,d48713fef81bf9a8d48cca2c2a12b097.html

TERMIN SKŁADANIA: 2023-02-28 11:50 Termin zadawania pytań: 2023-02-21 10:00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,118137,d48713fef81bf9a8d48cca2c2a12b097.html
Termin składania:2023-02-28
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 15 tygodni
Uwagi:Uwaga:
W przypadku, gdy zakres prac remontowych w lokalach nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia stosownemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, dokumentacja projektowa powinna posiadać stosowne oświadczenie osoby uprawnionej.
1.4 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
W zakresie opracowania dokumentacji projektowej:
a) Zakres opracowania powinien obejmować przebudowę i remont całego mieszkania, z uwzględnieniem wszystkich branż: ogólnobudowlaną, instalacje wod-kan, gazową, centralnego ogrzewania, elektryczną i wentylację nawiewno-wywiewną.
b) Koncepcja dokumentacji projektowej powinna zostać uzgodniona w Dziale Technicznym przed formalnym złożeniem do Biura Architektoniczno-Budowlanego
c) Zamawiający wymaga przedłożenia (celem wykonania kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem):
- zatwierdzonego Projektu budowlanego wraz z przedmiarem robót,
- zaświadczenia o braku sprzeciwu do zamiaru przebudowy lokalu (lub decyzji pozwolenia na budowę),
- zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych, złożonego w Biurze Administracji Architektoniczno-Budowlanej (dotyczy inwestycji nie wymagających decyzji pozwolenia),
- zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych (złożonego w PINB)
W zakresie układu funkcjonalnego:
a) Struktura mieszkania po przebudowie: 2 pokoje, pokój z aneksem kuchennym, łazienka z WC i przedpokój.
W zakresie wykończenia wnętrz oraz wyposażenia:
a) Remont podłóg - po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru wymiana płyt podłogowych o grubości min. 18 mm, w pokojach panele: min. AC4 7 mm, w łazience - płytki, a w przedpokoju i kuchni wykładzina: grubość warstwy ścieralnej wykładziny min. 0,4 mm. Alternatywnie (po uzgodnieniu z inspektorem): strop pod posadzką ocieplić.
b) Wymiana instalacji elektrycznej, wod-kan i gazowej. W przypadku instalacji wod-kan należy przewidzieć wykonanie podejścia pod pralkę oraz zlewozmywak. Przewidzieć podejście elektryczne i wodne pod zmywarkę w sąsiedztwie zlewozmywaka.
c) Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem nawiewników i drzwiowej (jeśli istnieje taka konieczność). Okna PCV białe, (U=0,9 W/m2K). Drzwi wraz z ościeżnicą (drzwi wejściowe Umax=1,3 W/m2K, RW >=28 dB, z dwoma zamkami, dopasowane wyglądem i kolorem do pozostałych na klatce schodowej, drzwi wewnętrzne pełne za wyjątkiem drzwi do kuchni, które winne być częściowo przeszkolone- wykluczamy drzwi o konstrukcji tzw. ,,plastra miodu").
d) Wykonanie c.o. na gaz z kotłem kondensacyjnym dwufunkcyjnym z zamkniętą komorą spalania. Instalacja c.o. winna być wykonana z miedzi a grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne. Wentylacja nawiewno - wywiewna istniejąca, wyprowadzona przez strop ponad dach (opinia kominiarska w załączeniu).
e) Montaż zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem, montaż umywalki ceramicznej szerokość min. 60 cm (niekoniecznie na szafce).
f) Roboty tynkarsko-malarskie - na sufitach płyty gipsowo-kartonowe.
g) Montaż kuchni czteropalnikowej gazowej lub elektrycznej wraz z piekarnikiem.
h) Wykonanie instalacji domofonowej w lokalu umożliwiającej korzystanie z istniejącego domofonu w częściach wspólnych budynku.
1.5 Termin wykonania zamówienia
a) Termin realizacji całego zamówienia - 15 tygodni od dnia podpisania umowy.
b) Termin przedstawienia koncepcji dokumentacji wraz z wstępnym przedmiarem zaplanowanych robót do zatwierdzenia w Dziale Technicznym - 3 tygodnie od daty podpisania umowy.
c) Termin przekazania/przedłożenia dokumentacji projektowej wraz dokładnym przedmiarem robót i z zaświadczeniem o braku sprzeciwu do wykonywanych prac oraz dokumentów wymienionych w punkcie 1.4.c - 8 tygodni od daty podpisania umowy.
2. Część informacyjna
2.1 Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - mieszkanie nr 2+3 w budynku przy ul. Lubelskiej 19, dz. nr 252/5, obr. nr 21 Nowe Miasto, stanowiące własność Gminy Wałbrzych.
2.2 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych:
a) szkic lokalu nr 2+3 przy ul. Lubelskiej 19 w Wałbrzychu,
b) opinia kominiarska dotycząca dostępnych z lokalu przewodów kominowych.
Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.
Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.
DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PODPISANE OŚWIADCZENIE UOBN
Przewidywany sposób rozliczenia prac: RYCZAŁT
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 2+3 w budynku przy ul. Lubelskiej 19 w Wałbrzychu w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" (jednostopniowy). CPV/Indeks 1 szt. %
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Kryteria formalne:
Termin płatności: 21 dni
Okres gwarancji: 36 miesięcy
Termin wykonania: 15 tygodni
Pytania do postępowania "Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 2+3 w budynku przy ul. Lubelskiej 19 w Wałbrzychu w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" (jednostopniowy)."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Agnieszka Jasińska
tel:
e-mail: jasinska-a@mzbwalbrzych.pl
Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 2+3 w budynku przy ul. Lubelskiej 19 w Wałbrzychu w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" (jednostopniowy).Osoba kontaktowa:
Agnieszka Jasińska
tel:
e-mail: jasinska-a@mzbwalbrzych.pl
.
Numer dokumentu:Z142/105097
Źródło: Internet i własne
Załączniki: