Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-04-06
Przedmiot ogłoszenia:Remontowe prace planowane i awaryjne
Organizator:RCEkoenergia sp. z o.o
Adres: Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice - Dziedzice
Województwo / powiat: śląskie, pow. bielski
Państwo: Polska
NIP:PL6521599741
E-mail:
Strona www:https://lotos.logintrade.net
Opis:Remontowe prace planowane i awaryjne
Treść zapytania:
Szanowni Państwo!
RCEkoenergia Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, kod 43-502, Ul. Łukasiewicza 2 zaprasza do złożenia oferty nana wykonanie zadania pod nazwą: " Remonty planowane i awaryjne prace w branży elektrycznej w RCEkoenergia Spółka z o.o."
Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem/zleceniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań ze strony RCEkoenergia Sp. z o.o..
Przeprowadzenie wizji lokalnej jest możliwe w dniach od 07.04.2022 r. do 17.04.2022 r. w godz. 9:00 do 14:00. Termin spotkania należy uzgadniać poprzez platformę Logintrade.
W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymają Państwo od RCEkoenergia sp. z o.o. dokument Zlecenia.
Urządzenia podlegające wymianie w zakresie remontu powinny być fabrycznie nowe.
Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Oferent powinien podać: kwotę ryczałtową, stawka rbg i KNR, termin realizacji, gwarancje, doświadczenie.
Rozliczenie: kwota ryczałtowa, KNR.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Remontowe prace planowane i awaryjne 1 komplet - 2023_Remonty planowane i awaryjne_Logintrade_zał_2.pdf
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Remontowe prace planowane i awaryjne"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1496370,9430e26d51eba78b1bbb885d4e1489b8.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
24- 04- 2023 13: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
27- 04- 2023 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
26- 04- 2023 14: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1496370,9430e26d51eba78b1bbb885d4e1489b8.html
Termin składania:2023-04-27
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: 08.05.2023 - 31.12.2023 r
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Andrzej Kopeć
tel:
e-mail: andrzej.kopec@lotosczechowice.pl
Numer dokumentu:Z42/258564
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2023-04-24 13:33
Sprostowanie

https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1499550,ccb6d39ca2c527dda4645f0d3fb38819.html

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
24- 04- 2023 13: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
27- 04- 2023 10: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
26- 04- 2023 14: 00