Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15722742 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-07-16
Przedmiot ogłoszenia:Roboty budowlane polegające na odprowadzeniu wód deszczowych
Organizator:ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie
Adres: ul. Tuwima 6,, 10-950 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:89 612 1186, tel. 89 612 1186
E-mail:
Opis:Roboty budowlane polegające na odprowadzeniu wód deszczowych w Bartoszycach ul. Gdańska 4
rodzai zamówienia: Rb - Roboty budowlane
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania: Olsztyn ul. Tuwima 6 pok. nr 013 /kancelaria/
b) w terminie do: 27-07-2018, do godz. 11:00

9) Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania: Olsztyn ul. Tuwima 6 pok. nr 013 /kancelaria/
b) w terminie do: 27-07-2018, do godz. 11:00
Otwarcie ofert:10) Miejsce i termin otwarcia ofert: a) miejsce otwarcia: Olsztyn ul. Tuwima 6 pok. nr 1 b) data: jak data składania ofert, godz. 12:00
Termin składania:2018-07-27
Miejsce i termin realizacji:4) Termin realizacji zamówienia:
______15 tygodni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:
Roboty budowlane polegające na odprowadzeniu wód deszczowych w Bartoszycach ul. Gdańska 4
rodzai zamówienia: Rb - Roboty budowlane
Kontakt:2) Postępowanie organizuje i prowadzi:
ENERGA Logistyka Sp. z o.o. Wydział Zakupów Operacyjnych Olsztyn
Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniono:
a) w sprawach proceduralnych:
Artur Małek e-mail: artur.malek@energa.pl; tel. 89 612 1186
w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godz, od 8:00 do 14:00
Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniono:
a) w sprawach proceduralnych:
Artur Małek e-mail: artur.malek@energa.pl; tel. 89 612 1186
w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godz, od 8:00 do 14:00
Numer dokumentu:ZP/2741/606MZI/2018/17035
Źródło: Internet i własne
Załączniki: