Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 17682826 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-18
Przedmiot ogłoszenia:

Roboty budowlane w zakresie przystanku osobowego

Województwo dolnośląskie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-07-29
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • kolej - roboty kolejowe
 • elektroniczne systemy informacyjne
 • izolacja termiczna c.o, c.t., sieci cieplnych
 • brukarskie usługi
 • budowa obiektów pod klucz
 • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • inwentaryzacje
 • usługi glazurnicze
 • izolacja wodochronna
 • integracje systemów teletechnicznych
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • urządzenia techniczne wod-kan, prace
 • rynny, rury spustowe
 • linie elektryczne, przyłącza
 • elektroinstalatorstwo
 • oznakowanie dróg i ulic
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • zabezpieczenia antykorozyjne
 • gabloty, półki wystawiennicze
 • projekty - instalacje elektryczne
 • projekty - instal wodno-kanalizacyjne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - budowlano-wykonawcze
 • projekty - kosztorysy
 • projekty - kolejnictwo
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • projekty - teletechniczne, alarmowe, komputerowe - instalacje
 • projekty - architektoniczne
 • szyldy, tabliczki, akces. reklamowe
 • stolarskie usługi
 • windy osobowe, towarowe, schodołazy, części, naprawa
 • aleje spacerowe, mała architekt.
 • przejścia podziemne, tunele
 • bariery, siatki - ochronne, przeciwśnieżne
 • systemy audio, głośniki, mikrofony
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • rurociągi kablowe
 • projekty - oświetlenie uliczne
 • posadzki, podłogi, parkiety
 • rurociągi przemysłowe - wykonanie, remonty
 • zabezpieczenia antykorozyjne - betonu
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • instalacje odgromowe
 • konstrukcje drewniane, szkieletowe, domy
 • fundamenty
 • przewierty, przeciski, technika bezwykopowa
 • budownictwo - mosty wiadukty
 • niwelacje terenu roboty ziemne
 • zabytki konserwacje