Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20613308 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-01-26
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi cateringu
Organizator:Gmina i Miasto Jastrowie
Adres: Gdańska 79, 64-915 Jastrowie
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. złotowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:67 266 22 11
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/28905
Opis:Catering

Część 1
świadczenie usługi cateringu

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi cateringowe
Opis
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringu w ramach projektu ,,Jastrowie stawia na maluchy!" w ramach Podziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-02-04
Termin składania:2021-02-04
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
złotowski
Gmina
Jastrowie
Miejscowość
Jastrowie
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPWP.06.04.01-30-0031/19 - Jastrowie stawia na maluchy!
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadają zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Weryfikacja odbędzie się na podstawie załączonej do oferty kserokopii dokumentu.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-01-26
Data ostatniej zmiany
2021-01-26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena 90%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej - 10%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Paweł Wencka
tel.: 67 266 22 11
e-mail: pawel.wencka@jastrowie.pl
Kod CPV:55321000-6, 55322000-3, 55520000-1, 55521200-0
Numer dokumentu:2021-15233-28905
Źródło: Internet i własne
Załączniki: