Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-12-18
Przedmiot ogłoszenia:Termomodernizacji budynków mieszkalnych
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Marcel" w Radlinie
Adres: Mariacka 30, 44-310 Radlin
Województwo / powiat: śląskie, pow. wodzisławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:T: 32 4 567 210
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia:
Termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych
w Radlinie przy Ul. Józefa Wieczorka 12 B,21; w Niedobczycach
przy Ul. Paderewskiego 17,19 oraz malowanie elewacji budynek
przy Ul. Brackiej 10-12-14.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert:
2021-01-04
09:00 pok. 15
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert: 2021-01-04 10:00 pok. 22
Termin składania:2021-01-04
Miejsce i termin realizacji:Zamówienie należy wykonać w okresie od 01.03.2021 r. -31.10.2021r.
Termin wykonania:
Najpóźniej do: (do negocjacji)
2021-10-31
Wadium:12 000 PLN
Wymagania:Istotne dane zawiera książka przedmiarów oraz projekt budowlany (zerowe
pozycje przedmiarowe nie podlegają wycenie).
Termin związania z
ofertą:
60 dni od dnia otwarcia ofert
Wymagana gwarancja:
Minimum 5 lat
Wpłata wadium:
12 000 PLN za 1 budynek
przelewem na konto PKO Bank Polski
nr 32 1020 2472 0000 6302 0021
3074
Uwagi:Kryterium wyboru:
Cena 100 %
Źródło: Internet i własne
Załączniki: