Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26946794 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-04-03
Przedmiot ogłoszenia:Ułożeniem płyt Jumbo
Organizator:Urząd Gminy Przywidz
Adres: ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz
Województwo / powiat: pomorskie, pow. gdański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 58 682 51 46
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertwe - Wykonanie prac zwiazanych z ułożeniem do 4170 szt. płyt Jumbo
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
Wykonanie prac związanych z ułożeniem do 4170 szt. płyt Jumbo w dwuśladzie lub na szerokości trzech metrów na podsypce piaskowej z wypełnieniem otworów płyt piaskiem oraz ustabilizowaniem pobocza z powierzonego materiału na terenie Gminy Przywidz.
Zamawiający dostarczy płyty Jumbo, podsypkę oraz kruszywo do stabilizacji pobocza i wykona korytowanie.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Przywidzu, Ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@przywidz.pl lub za pośrednictwem poczty.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu: 09.04.2024 r. o godz. 10.00
Termin składania:2024-04-09
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: do 31.10.2024 r.
Miejsce prowadzenia prac: teren Gminy Przywidz
Lp. Miejscowość ulica ilość
1 Borowina Piaskowa 582
2 Huta Dolna Dworska 174
3 Stara Huta Turkusowa 116
4 Szmaragdowa 298
5 Jodłowno Dębowa 179
6 Klonowo Dolne Głęboka 580
7 Nowa Wieś Przywidzka Zielona 503
8 Piekło Górne Spokojna i Pejzażowa 215
9 Piekło Dolne Rozjazd 224
10 Pomlewo Kasztanowa 598
11 Leśna 133
12 Gromadzin Niedźwiedzia 104
13 Przywidz Jesionowa 104
Marszewska Góra Jodłowska 360
RAZEM 4170
Wymagania:Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta,
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
- wartość oferty (cena netto/brutto),
- cena netto/brutto za ułożenie 1 szt.,
- termin ważności oferty,
Kontakt:Kryteria oceny ofert: cena 100%
Osoba do kontaktu: Podinspektor ds. inwestycji Aleksandra Kuręda +48 665 222 168
Numer dokumentu:GK.1.271.1.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: