Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27055701 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-04-22
Przedmiot ogłoszenia:Usługa kierowania samochodem
Organizator:Sąd Okręgowy w Olsztynie
Adres: ul. Dąbrowszczaków 44 A, 10-543 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (89) 521-61-84
E-mail:
Opis:Oszacowanie kosztów realizacji zamówienia pn. ,,Usługa kierowania samochodem".
planujemy udzielenie zamówienia na ,,Usługę kierowania samochodem" na rzecz Sądu Okręgowego w Olsztynie zgodnie z załączonymi dokumentami.
1. W celu oszacowania kosztów realizacji zamówienia, Zamawiający zaprasza Wykonawcę do przedstawienia kalkulacji kosztów zawierającej ceny brutto w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Miejsce i termin składania ofert: 2. Zamawiający prosi o przesłanie kalkulacji kosztów realizacji zamówienia na formularzu wyceny szacunkowej w terminie do 7 maja 2024 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@olsztyn.so.gov.pl - w tytule należy podać numer ,,G.241.23.2024".
Termin składania:2024-05-07
Wymagania:3. Sąd Okręgowy w Olsztynie informuje, że przedstawiona informacja ma charakter służbowy i służyć będzie ustaleniu potrzeb finansowych realizacji wyżej opisanego zamówienia.
4. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1285, 1615, 1890 i 1933) ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720) i ma wyłącznie na celu rozeznanie rynku wśród podmiotów wykonujących transport drogowy oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym udzieleniem zamówienia.
Numer dokumentu:G.241.23.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: