Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18517867 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-12-16
Przedmiot ogłoszenia:Usługa lunch/przerwa kawowa
Organizator:POLSKA SZKOŁA FLORYSTYCZNA
Adres: ul. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
kujawsko-pomorskie
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: (061) 87-10-799 Fax: (061) 87-10-798, Tel kom: +48 609 087 226
E-mail:
Opis:LUNCH/PRZERWA KAWOWA
W związku z realizacją przez Polską Szkołę Florystyczną Sp. z o.o., ul. St. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań projektu pt. Florystyka szansą na zmianę dla osób młodych! realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie powiatów m. Grudziądz, m. Włocławek, grudziądzkiego i włocławskiego województwa kujawsko-pomorskiego prosimy o przedstawienie w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia wstępnej kalkulacji ceny.
I. Przedmiot rozeznania rynku:
1. Przedmiotem rozeznania rynku jest usługa lunch/przerwa kawowa dla grupy liczącej ok. 12 osób.
2. Na przedmiot zamówienia składają się:
- w ramach przerwy kawowej: obejmuje kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, kruche ciastka
- w ramach lunchu - ciepły posiłek - 1 danie (ciepłe) oraz napój
3. Wymagania dotyczące przygotowania:
- całodzienny serwis kawowy dla 1 grupy w trakcie spotkania, musi zawierać co najmniej: termos z kawą i termos z herbatą, wodę mineralną, ciastka, cukier, mleko, kubeczki, łyżeczki/mieszadełka - w odpowiednich ilościach.
- ciepły posiłek dostarczony o wyznaczonej godzinie podanej przez Zamawiającego, wraz z sztućcami
- wyżej wymienione produkty spożywcze powinny być najwyższej jakości, winny spełniać normy żywieniowe oraz sanitarno-epidemiologiczne,
- Wykonawca zapewni wysoką jakość usług w zakresie świadczonej usługi,
- przerwa na kawę powinna być wydawana minimum 15 minut przed rozpoczęciem zajęć
4. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usługi podczas spotkań uczestników na terenie obiektu/ośrodka szkoleniowego, w którym odbywać się będą zajęcia.
5. Zlecenie obejmuje przygotowanie, obsługę oraz uprzątnięcie pozostałości.
6. Przewiduje się zorganizowanie następującej ilości spotkań:
a) kurs florystyczny podstawowy - 3 grupy po 12 UP , 15 spotkań - 540 serwisów
b) kurs florystyczny rozszerzony - 2 grupy po 12 UP, 25 spotkań - 600 serwisów
c) zajęcia grupowe z psychologiem - 5 grup po 12 UP, 10 spotkań - 120 serwisów
d) zajęcia grupowe z doradcą zawodowym - 5 grup po 12 UP, 5 spotkań - 60 serwisów
Grup szkoleniowych, które wezmą udział w projekcie będzie 5. Wykonawca powinien mieć możliwość przygotowania usługi dla więcej niż jednej grupy w jednym czasie.
Miejsce i termin składania ofert: III. Forma, miejsce i termin składania ofert:
Ofertę (Załącznik nr 1) należy złożyć/wysłać w formie papierowej lub elektronicznej z opisem - ,,rozeznanie rynku - przerwa kawowa/lunch" w siedzibie Zleceniodawcy - Polska Szkoła Florystyczna Sp. z o.o., ul. St. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań lub adres e-mailowy projekty@psf.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2019 r. (decyduje data wpływu). Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
Do oferty należy dołączyć przykładowe menu na 1 tydzień.
Termin składania:2019-12-18
Miejsce i termin realizacji:7. Termin realizacji zajęć od grudnia 2019 roku do grudnia 2020 roku.
Wymagania:8. Usługa powinna być dostępny w terminach i godzinach proponowanych przez Zleceniodawcę - terminy i godziny mogą podlegać negocjacji.
II. Miejsce przeprowadzenia zajęć: na terenie obszaru realizacji projektu - województwo kujawsko-pomorskie: m. Grudziądz, m. Włocławek, powiat grudziądzki i włocławski - miejsca wskazane przez Zleceniodawcę.
IV. Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania i nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: