Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26963238 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-04-05
Przedmiot ogłoszenia:Usługa naprawy pantografów
Organizator:POLREGIO S.A
Adres: ul Gazowa 4, 20-406 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:783 932 947
E-mail:
Strona www:https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/432084
Opis:Usługa naprawy pantografów 160ECT z pojazdu EN57ALd-2226
Opis postępowania:
Przedmiot postępowania:

Usługa naprawy dwóch pantografów 160ECT nr. 985 i nr. 1006 z pojazdu EN57ALd-2226 - 1 usł.

Wymagania przedmiotowe:

1. Pożądany termin realizacji 30 dni kalendarzowych.

2. Transport pantografów do naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy z siedziby zamawiającego (POLREGIO S.A. Sekcja Utrzymania Taboru w Łukowie Ul. Kolejowa 22, 21-400 Łuków). Transport pantografów z naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby zamawiającego (POLREGIO S.A. Sekcja Utrzymania Taboru w Łukowie Ul. Kolejowa 22, 21-400 Łuków).

3. Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury. W przypadku dostarczenia faktury po terminie realizacji zamówienia, termin 30 dni liczony będzie od daty dostarczenia faktury zamawiającemu, zaś w przypadku dostarczenia faktury przed realizacją zamówienia, termin liczony będzie od daty realizacji zamówienia.

4. Oświadczenie od Sprzedawcy, że dostarczany towar jest wolny od wad.

5. Wymagana gwarancja 6 miesięcy od daty wykonania naprawy.

6. Wymagane świadectwo odbioru 3.2.

7. Wymagane posiadanie akredytacji producenta do wykonywania napraw pantografów.

Dodatkowe postanowienia:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zamawiającemu (POLREGIO S.A.) kary umownej za opóźnienie w realizacji w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia. Jednakże kara ta wynieść może maksymalnie 50% wartości zamówienia.

2. Zamawiający (POLREGIO S.A.) zastrzega sobie:
a) możliwość zakończenia postępowania przed upływem czasu z dokonanym lub bez dokonanego wyboru i bez podania przyczyny, oraz unieważnienia postępowania;
b) możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania informacji cenowej;
c) po zakończeniu zapytania (RFI) możliwość zamknięcia postępowania lub rozpoczęcia kolejnych etapów w formie składania ofert/aukcji elektronicznej/negocjacji;
d) możliwość swobodnego wyboru oferty.

W zakładce ,,Załączniki organizatora" znajdą Państwo klauzulę informacyjną RODO oraz zakres naprawy i zakres naprawy2.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu k. c.
Grupa asortymentowa: Naprawy pantografu i podzespołów
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/432084
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 RFI 2024-04-05 14:00 2024-04-10 14:00
Termin składania:2024-04-10
Wymagania:Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wybrane przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta:
Kontakt:POLREGIO S.A
ARKADIUSZ NOWAK
783 932 947
arkadiusz.nowak@polregio.pl
ul Gazowa 4
20-406 Lublin
Zamawiający: Lubelski Zakład w Lublinie
Województwo: LUBELSKIE
Numer dokumentu:AU-010295
Źródło: Internet i własne
Załączniki: