Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22500418 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-12-30
Przedmiot ogłoszenia:Usługa ochrony osób, obiektu i mienia, monitorowanie lokalnego systemu alarmowego
Organizator:Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
Adres: Karczewska 48, 05-400 Otwock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. otwocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (22) 299 06 37
Opis:Usługa ochrony osób, obiektu i mienia, monitorowanie lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w obiektach OPWIK Sp. z o.o.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert: 10 stycznia 2022 11:00

Miejsce składania ofert:

Ofertę, oznaczoną jak w art. 13 SIWZ, w zamkniętej(-ych) kopercie(-tach) należy złożyć (przesłać/przekazać) w siedzibie Zamawiającego w Otwocku, Ul. Karczewska 48, w Biurze Obsługi Klienta do dnia 10.01.2022 r. do godz. 11.00.
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 10 stycznia 2022 11:15
Termin składania:2022-01-10
Wymagania:Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Otwarty
Numer dokumentu:8/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: