Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-03-08
Przedmiot ogłoszenia:Usługa odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego
Organizator:POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres: Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. piaseczyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 242 26 00
E-mail:
Opis:Usługa odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego w okresie od 1 lipca 2023 r do 30 czerwca 2027 r od ZEW Niedzica S.A
Opis postępowania:

1. PSE S.A., jako pełniące funkcję operatora systemu przesyłowego (OSP), zapraszają Państwa do udziału w postępowaniu (tj. zapraszają Państwa do negocjacji) o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na świadczenie usług odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego (nazywanej dalej również ,,Usługa") w okresie od 1 lipca 2023 r do 30 czerwca 2027 r. Usługa ta polega na zapewnieniu gotowości do uruchomienia elektrowni bez zasilania z zewnątrz i trwałej pracy w układzie wydzielonym oraz gotowości do realizacji poleceń OSP w zakresie uruchamiania kolejnych elektrowni i zwiększania układu wydzielonego. 2. Postępowanie będzie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 388 pkt. 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 1 lit a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ,,Pzp". 3. Rozpoczynając proces negocjacji, zwracamy się do Państwa, w trybie art. 217 ustawy Pzp, z prośbą o przedstawienie ,,Specyfikacji warunków cenowych i technicznych świadczenia usługi odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego"(nazywaną dalej ,,Specyfikacja"). Specyfikacja powinna dotyczyć jednostek wytwórczych, przy wykorzystaniu których są Państwo gotowi świadczyć usługę będącą przedmiotem Postępowania.

Grupa asortymentowa: Regulacyjne usługi systemowe wraz z usługą uruchomienia JGWA
Miejsce i termin składania ofert: Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2023-03-08 12:00:00 2023-03-24 16:00:00
Termin składania:2023-03-24
Wymagania:Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wybrane przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 60 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta: PLN
Kontakt:POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
KAMILA KAPUŚCIŃSKA-ONEKSIAK
kamila.kapuscinska-oneksiak@pse.pl
Numer dokumentu:2023/WNP-0060
Źródło: Internet i własne
Załączniki: