Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-04-05
Przedmiot ogłoszenia:Usługa stolarska
Organizator:Sąd Rejonowy w Mikołowie
Adres: ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 12/14, 43-190 Mikołów
Województwo / powiat: śląskie, pow. mikołowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 032 7846 100, tel. 501 234 252
Opis:usługi stolarskie
usługi stolarskie na rzecz Sądu Rejonowego w Mikołowie
wg wyszczególnienia:
Ławka dwuosobowa
drewnianadorobienie podłokietnika i pary nóg
renowacja
lakierowanie ławki na kolor RAL (Do ustalenia)
Ławka dwuosobowa
drewnianadorobienie podłokietnika z obu stron i dwóch par nóg
renowacja, lakierowanie ławki na kolor RAL (Do ustalenia)
Renowacja stołurenowacja
lakierowanie stołu na kolor RAL (Do ustalenia)
Biurko dębowewykonanie biurka według projektu, wzór biurka wg odnawianego stołu
drewno - dąb
lakierowanie biurka na kolor RAL (Do ustalenia)
Skrzydło drzwiowewykonanie biurka według projektu
wzór biurka według istniejącego stołu
drewno - buk
przerobienie i dopasowanie istniejącego stołu do biurka
lakierowane na bezbarwno
skrzydło drzwiowe wykonane według ustalonego wzoru z podwójną
uszczelką, z materiałem wygłuszającym wewnątrz
skrzydło z uszczelką opadającą
lakierowane na kolor RAL (Do ustalenia)
Renowacja ościeżnicy
do wykonanego
skrzydłarenowacja ościeżnicy
lakierowane na kolor RAL (Do ustalenia)
wykonanie i montaż listew z uszczelnieniem do ościeżnicy
Drzwi do sal rozpraw
szt 3 do 7.wykonanie i montaż listew z uszczelnieniem do ościeżnic
regulacja i renowacja zawiasów
uszczelka opadająca zamontowana w skrzydle drzwiowym
Biurko bukowe +
przerobienie
istniejącego stołu w
stali rozpraw x2
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert 15.4.2024.
Termin składania:2024-04-15
Wymagania:W celu przygotowania oferty niezbędne jest zapoznanie się z elementami podlegającymi renowacji,
dopasowaniu - na miejscu. Część rysunkowa zostanie udostępniona w czasie spotkania. Zgłoszenie
na spotkanie należy przesłać w terminie do 9.4.2024.
Akceptujemy ofertę w pdf lub
innym powszechnie stosowanym pliku nieedytowalnym.
Zamawiający dokona wyboru oferty wg własnej oceny w kryteriach: cena, doświadczenie w
wykonywaniu usług stolarskich w drewnie.
Państwa oferta będzie przedmiotem oceny w konkursie ofert, w celu udzielenia zamówienia,
nie podlegającego przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kontakt:Dane kontaktowe: administracja@mikolow.sr.gov.pl tel. 501 234 252.
Numer dokumentu:OA01.263.6.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: