Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22168217 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-11-03
Przedmiot ogłoszenia:Usługa ubezpieczenia mienia ARiMR
Organizator:Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział: Centrala
Adres: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/531145
Opis:Usługa ubezpieczenia mienia ARiMR
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/531145
Składania : 15-11-2021 10:00:00
Otwarcie ofert:Otwarcia : 15-11-2021 12:00:00
Termin składania:2021-11-15
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP
2. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)
3. Materiał pomocniczy - wzory formularzy w wersji edytowalnej (plik w formacie *.DOCX)
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Formularz
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp.
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział: Centrala
ul. Poleczki 33
02-822 Warszawa
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2021
Numer dokumentu:ID 531145, DPiZP.2619.12.2021
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: