Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24526993 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-01-13
Przedmiot ogłoszenia:Usługa wyceny praw własności intelektualnej
Organizator:SPIN-US Sp. z o.o
Adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 577 000 296
E-mail:
Opis:zakup usługi wyceny własności intelektualnej
,,Usługa wyceny praw własności intelektualnej".
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: spin@us.edu.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 19 stycznia 2023 r., godz. 15.00.
Termin składania:2023-01-19
Wymagania:W związku z realizacją projektu ,,Inkubator Innowacyjności 4.0", finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020,
Zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia i nie jest podstawą do złożenia oferty rozumianej zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego oraz do udziału w postępowaniu ofertowym.
Kontakt:Szczegółowych informacji nt. szacowania wartości zamówienia udziela Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: