Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15068218 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-03-15
Przedmiot ogłoszenia:Usługi ochrony
Organizator:ZUS Oddział w Siedlcach
Adres: ul. Browarna 12, 08-110 Siedlce
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Siedlce
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel : 25 640 16 53
Opis:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej, całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Siedlcach w latach 2018 - 2020.
Specyfikacja:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/224103/Ochrona.zip
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach,
ul. Browarna 12, 08-110 Siedlce, Kancelaria - pok. nr 1.

Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

23 marca 2018 11:30
Termin składania:2018-03-23
Wymagania:Kryterium oceny ofert stanowi cena oferty - 100 %
Kod CPV:79710000-4, 79711000-1
Numer dokumentu:360000/271/1/2018-ZAP
Źródło: Internet i własne
Załączniki: