Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-05-23
Przedmiot ogłoszenia:Wybór wykonawcy remontu czterech pomieszczeń łazienek
Organizator:Zakład Karny w Żytkowicach
Adres: Brzustów 62, 26-930 Garbatka-Letnisko
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. kozienicki
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/771076
Opis:DKw.2233.25.2023.DB Wybór wykonawcy remontu czterech pomieszczeń łazienek w Zakładzie Karnym w Żytkowicach
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Remontu czterech pomieszczeń łazienek w Zakładzie Karnym w Żytkowicach Warunki i szczegóły zamówienia zwarte zostały w zaproszeniu do składania ofert oraz dołączonych do niego załącznikach. Jako cenę proszę wpisać kwotę netto za całość przedmiotu zamówienia. 1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN Zakład Karny Żytkowice
Brzustów 62
26-930, Garbatka-Letnisko (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/771076
Składania : 26-05-2023 15:00:00
Otwarcie ofert:Otwarcia : 26-05-2023 15:05:00
Termin składania:2023-05-26
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
2a. załącznik nr 1 f [...].docx
2a. załącznik nr 1 f [...].pdf
0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Oświadczenie Rodo - Proszę o dołączenie załącznika nr 2 podpisanego przez osoby upoważnione. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
2b. Załącznik nr 2 o [...].docx
2b. Załącznik nr 2 o [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Postanowienia ogólne - Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Zaproszenie do składani ofert - Zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do złożenia oferty i akceptujemy wszystkie warunki w nim zawarte. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2. Zaproszenie do zł [...].docx
2. Zaproszenie do zł [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Warunki umowy - Zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy, określonym w Załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia do składania oferty i ZOBOWIĄZUJĘ/MY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2c. Załącznik nr 3 w [...].docx
2c. Załącznik nr 3 w [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury oraz zatwierdzonym odbiorze końcowym prac. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
8 Oświadczenie o zatrudnieniu osadzonych - Proszę o dołączenie załącznika nr 4 podpisanego przez osoby upoważnione jeżeli zachodzą przesłanki. Jeżeli nie zachodzą proszę wpisać "Nie dotyczy".
2d. Załącznik nr 4 O [...].docx
2d. Załącznik nr 4 O [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Zakład Karny w Żytkowicach
Brzustów 62
26-930 Garbatka-Letnisko
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days
Numer dokumentu:ID 771076, DKw.2233.25.2023.DB
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: