Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24720230 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-02-17
Przedmiot ogłoszenia:Wybudowanie przyłącza gazowego średniego ciśnienia
Organizator:ANCO Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie
Adres: ul. Św. Ducha 118b, 63-200 Jarocin
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. jarociński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 62 740 26 34 faks: 62 740 27 45
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Przedmiot zamówienia:
Wybudowanie przyłącza gazowego średniego ciśnienia z rur PE100RC DN25 (o długości ok. 2 m) na terenie gminy Jarocin
Specyfikacja:Sposób uzyskania dokumentacji:
Dokumentacja dostępna na stronie internetowej Anco, w zakładce Przetargi
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 24.02.2023 r. do godz. 10:10 w sekretariacie firmy ANCO Sp. z o. o. Ul. Św. Ducha 118b, 63-200 Jarocin. Prosimy o podanie na kopercie nazwy przetargu oraz o dopisanie tekstu: ,,Proszę nie otwierać przed 24.02.2023 r., godz. 10:15".
Otwarcie ofert:Termin i miejsce otwarcia ofert: 24.02.2023 r., godz. 10:15 Siedziba firmy ANCO Sp. z o.o. Ul. Św. Ducha 118b, 63-200 Jarocin
Termin składania:2023-02-24
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji:
28.04.2023 r.
Wymagania:Wymagania ANCO Sp. z o.o. (www.anco.pl):
- wymagania dla wykonawców przyłączy gazowych,
- wymagania dla szafek gazowych.
Numer dokumentu:13/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: