Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14268126 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-10-17
Przedmiot ogłoszenia:Wydzielenie budynków
Organizator:Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Adres: ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 52 3705-717
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmował będzie wydzielenie budynków posadowionych na działce nr 143 o pow. 5,5700 ha , położonej w obrębie nr 0037 Wiktorowo, jednostka ewidencyjna Lubraniec oraz wydzielenie części gruntu zajętego wyłącznie pod dr wojewódzką - Zadanie obejmuje wykonanie:
- wykonanie projektu podziału nieruchomości,
- uzyskanie ostatecznej decyzji podziałowej,
- stabilizacja granic w terenie
Miejsce i termin składania ofert: Formularz ofertowy należy przesłać na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
Wydział Zamówień Publicznych pok. nr 14 - pisemnie lub pocztą elektroniczną na
adres s.ciaciuch@zdw-bydgoszcz.pl
Zamawiający oczekuje odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie do dnia 23.10. 2017r
- osobiście
- email s.ciaciuch@zdw-bydgoszcz
Termin składania:2017-10-23
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:

40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Kontakt:Osoba prowadząca sprawę:

Stanisław Ciaciuch tel/fax 52 3705-717,
email: s.ciaciuch@zdw-bydgoszcz.pl zakres proceduralny
Izabela Rosiak tel 52 3705- 743 w zakresie merytorycznym
email: i.rosiak@zdw-bydgoszcz.pl
Numer dokumentu:ZDW.N4.362.str. 37.2017r
Źródło: Internet i własne
Załączniki: