Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23878935 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-09-15
Przedmiot ogłoszenia:Wykonania deratyzacji
Organizator:Dom Pomocy Społecznej Nr 1
Adres: ul. Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork
Województwo / powiat: pomorskie, pow. lęborski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 059-8624-200/201 fax. 059-8622-434
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE CENOWE
Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku Ul. Stryjewskiego 23 zwraca się z prośbą
o złożenie oferty cenowej ( proszę podać cenę ryczałtową brutto), dotyczącej wykonania
deratyzacji w obiektach i posesji Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23 84-300 Lębork do dnia 22 września 2022 r., faksem 59 8622-434 bądź
w formie elektronicznej na adres dps1_lebork@wp.pl.
Termin składania:2022-09-22
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zadania do dnia 29 września 2022 r.
Wymagania:Warunki płatności: przelewem 21 dni od dnia dostarczenia faktury wraz z protokołami.
Wyniki postępowania zamieszczone zostaną na stronie internetowej i BIP.
Numer dokumentu:AG.260.29.2022.JM
Źródło: Internet i własne
Załączniki: