Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23572687 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-07-15
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
Adres: ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:48 89 612 184
E-mail:
Opis:1 Olsztyn Olsztyn gmina miejska Ul. Marcina Antonowicza nr dzial.: 160-2/129
429.22# Przyłącze kablowe nN 0,4kV
sprawa ZN/3852/6363MZI/2022/2200925
2 Bożęcin Morąg obszar wiejski nr dzial.: 3-85/1, 3-85/2
330# przyłącze kablowe nN 0,4kV/ dług. ok. 20m
sprawa ZN/3859/6464MZI/2022/2202164
3 Raj Morąg obszar wiejski nr dzial.: 0004-448/10
330# linia kablowa nN 0,4kV/ dług. ok. 45m
sprawa ZN/3861/6464MZI/2022/2202165
4 Ornowo Ostróda gmina wiejska nr dzial.: 0024-202/6
330# linia kablowa nN 0,4kV/ dług. ok. 40m
sprawa ZN/3862/6464MZI/2022/2202167
5 Mielno Grunwald gmina wiejska nr dzial.: 0013-50/83
330# przyłącze kablowe nN 0,4kV/ dług. ok. 100m
sprawa ZN/3863/6464MZI/2022/2202169
6 Stare Jabłonki Ostróda gmina wiejska Ul. Spacerowa nr dzial.: 0034-166/8, 0034-
166/86
330# przyłącze kablowe nN 0,4kV/ dług. ok. 15m
sprawa ZN/3864/6464MZI/2022/2202171
7 Gryźliny Stawiguda gmina wiejska nr dzial.: 0003-832/2
330# linia kablowa nN 0,4kV/ dług. ok. 14m
sprawa ZN/3865/6464MZI/2022/2202172
8 Łączno Morąg obszar wiejski nr dzial.: 0015-19/8
330# przyłącze kablowe nN 0,4kV/ dług. ok. 190m
sprawa ZN/3866/6464MZI/2022/2202177
9 Marcinkowo Mrągowo gmina wiejska nr dzial.: 0012-425/3
327#, stacja tr. K-1217: 1. Wymiana transformatora na jednostkę o mocy wg
potrzeb

2. Zabudowa rozłącznika bezpiecznikowego- nowy obwód nN.
3. Most szynowy z transformatora do proj. rozłącznika
4. Linia kablowa dł. ok. 400m ze złączami kablowo-pomiarowymi- wg potrzeb
sprawa ZN/3867/6161MZI/2022/2201194
10 Marcinkowo Mrągowo gmina wiejska nr dzial.: 0012-264/246
327#
Z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego w zadaniu nr OBI/61/2103494,
wybudować przyłącze kablowe o dł.ok. 120 ze złączem kablowo-pomiarowym wg
potrzeb
sprawa ZN/3868/6161MZI/2022/2200623
11 Marcinkowo Mrągowo gmina wiejska nr dzial.: 12-257/8
327# ,W rozdzielnicy nN stacji tr. K-0993 Mrągowo PB ROL zabudować moduł/
panel nN na potrzeby wyprowadzenia nowego obwodu nN. Z nowego modułu/
panelu ww. rozdzielnicy wybudować linie kablową nN o dł. ok. 570m ze złączami
kablowo-pomiarowymi wg potrzeb
sprawa ZN/3869/6161MZI/2022/2201195
12 Zyndaki Sorkwity gmina wiejska nr dzial.: 0020-29
327# Z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego nN nr Z6106161 wybudować
przyłącze kablowe o dł. ok. 70m ze złączem kablowo-pomiarowym wg potrzeb
sprawa ZN/3870/6161MZI/2022/2201266
13 Wólka Ryńska Reszel obszar wiejski nr dzial.: 0027-22/8
327# Z istniejącej linii nN wybudować przyłącze kablowe o dł. ok. 150m ze złączem
kablowo-pomiarowym
sprawa ZN/3871/6161MZI/2022/2201557
14 Czerniki Kętrzyn gmina wiejska nr dzial.: 0006-212/1
327# Dostosować do zwiększonego poboru mocy istniejącą linię napowietrzną nN
na odcinku stacja tr. K-0087 Czerniki Wieś - słup nr 24 linii nN obw.[0087-2]-dł.
490m oraz zabezpieczenie obwodu nN [02] na ww. stacji.
sprawa ZN/3872/6161MZI/2022/2201363
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energaoperator.
pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 013 /kancelaria/ do 02-08-2022 godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 18 data 02-08-2022 godz. 12:00
Termin składania:2022-08-02
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 09-01-2023
Przetarg nr 2 - 09-12-2022
Przetarg nr 3 - 17-02-2023
Przetarg nr 4 - 17-02-2023
Przetarg nr 5 - 09-12-2022
Przetarg nr 6 - 09-12-2022
Przetarg nr 7 - 17-02-2023

Przetarg nr 8 - 09-12-2022
Przetarg nr 9 - 09-12-2022
Przetarg nr 10 - 05-01-2023
Przetarg nr 11 - 09-12-2022
Przetarg nr 12 - 25-11-2022
Przetarg nr 13 - 05-01-2023
Przetarg nr 14 - 10-02-2023
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze
Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z
Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 12 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 13 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 14 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Łukasz Rogalla, w godz. 8:00-14:00, tel. +48 89 612 1843
adres email: lukasz.rogalla@energa.pl
Numer dokumentu:323/P/22/Olsztyn
Źródło: Internet i własne
Załączniki: