Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-06-09
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 58 527 92 73
E-mail:
Opis:1
Sychowo Luzino gmina wiejska nr dzial.: Sychowo-224/25
43.22# Opracowanie projektu: wplecenie w ist. kabel i montaż KRSN-P2 wg WP-P/22/031557;, 37.22# Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel i montaż KRSN-P2 wg WP-P/22/031557;
sprawa ZN/5888/3636MZI/2022/2202723
2
Błądzikowo Puck gmina wiejska nr dzial.: 70/2
43.22# Opracowanie projektu: wplecenie P1 w ist. kabel wg WP-P/21/103359;, 37.22# Wykonanie robót: wplecenie P1 w ist. kabel wg WP-P/21/103359;
sprawa ZN/5886/3636MZI/2022/2202717
3
Barłomino Luzino gmina wiejska Ul. Leśna nr dzial.: 136/6
43.22# Opracowanie dokumentacji: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/22/004757;, 37.22# Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/22/004757;
sprawa ZN/5887/3636MZI/2022/2202705
4
Rozłazino Łęczyce gmina wiejska - nr dzial.: Rozłazino-360/17
43.22# Opracowanie projektu: wplecenie P1 w ist. kabel wg WP-P/22/003323;, 37.22# Wykonanie robót: wplecenie P1 w ist. kabel wg WP-P/22/003323;
sprawa ZN/5885/3636MZI/2022/2202655
5
Kębłowo Luzino gmina wiejska Ul. Bukowa nr dzial.: Kębłowo-660/19
43.22# Opracowanie projektu: Wybudowanie przyłącza kablowego zasilonego z istniejącego słupa do kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej umiejscowionej w granicy działki wg projektu wg P/22/038116, 37.22# Wykonanie robót: Wybudowanie przyłącza kablowego zasilonego z istniejącego słupa do kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej umiejscowionej w granicy działki wg projektu wg P/22/038116
sprawa ZN/5877/3636MZI/2022/2202846
6
Salino Gniewino gmina wiejska Ul. Polna nr dzial.: 206/25
43.22# Opracowanie projektu: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/21/100257;, 37.22# Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/21/100257;
sprawa ZN/5879/3636MZI/2022/2202793
7
Rekowo Górne Puck gmina wiejska Ul. Bursztynowa - nr dzial.: Rekowo Górne-254
43.22# Opracowanie projektu: wplecenie KRSN-P2 wg WP-P/21/102647;, 37.22# Wykonanie robót: wplecenie KRSN-P2 wg WP-P/21/102647;
sprawa ZN/5874/3636MZI/2022/2202824
8
Linia Linia gmina wiejska Ul. Borówkowa - nr dzial.: Linia-59/45
43.22# Opracowanie projektu: budowa przyłacza kablowego z ist. ZK do P1 wg WP-P/22/004792;, 37.22# Wykonanie robót: budowa przyłacza kablowego z ist. ZK do P1 wg WP-P/22/004792;
sprawa ZN/5881/3636MZI/2022/2202654
9
Kębłowo Luzino gmina wiejska nr dzial.: 364/39
43.22# Opracowanie projektu: Wybudowanie przyłącza kablowego zasilonego z istniejącego złącza do kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej umiejscowionej w granicy działki wg projektu wg P/22/038172, 37.22# Wykonanie robót: Wybudowanie przyłącza kablowego zasilonego z istniejącego złącza do kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej umiejscowionej w granicy działki wg projektu wg P/22/038172
sprawa ZN/5883/3636MZI/2022/2202847
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 29-06-2022 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 29-06-2022 godz. 09:20
Termin składania:2022-06-29
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 Etap 1 - 16-02-2023
Przetarg nr 1 Etap 2 - 16-02-2023
Przetarg nr 2 Etap 1 - 16-02-2023
Przetarg nr 2 Etap 2 - 16-02-2023
Przetarg nr 3 Etap 1 - 16-02-2023
Przetarg nr 3 Etap 2 - 16-02-2023
Przetarg nr 4 Etap 1 - 13-02-2023
Przetarg nr 4 Etap 2 - 13-02-2023
Przetarg nr 5 Etap 1 - 31-01-2023
Przetarg nr 5 Etap 2 - 31-01-2023
Przetarg nr 6 Etap 1 - 20-02-2023
Przetarg nr 6 Etap 2 - 20-02-2023
Przetarg nr 7 Etap 1 - 20-02-2023
Przetarg nr 7 Etap 2 - 20-02-2023
Przetarg nr 8 Etap 1 - 13-02-2023
Przetarg nr 8 Etap 2 - 13-02-2023
Przetarg nr 9 Etap 1 - 31-01-2023
Przetarg nr 9 Etap 2 - 31-01-2023
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Aneta Pońska, w godz. 8:00-14:00, tel. 58 527 92 73
adres email: Aneta.Ponska@energa.pl
Numer dokumentu:1047/W/22/Wejherowo
Źródło: Internet i własne
Załączniki: