Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22475566 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-12-23
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie aplikacji webowej
Organizator:Główny Instytut Górnictwa
Adres: Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32-259-2000, tel. (032) 259 25 47,, tel. (032) 259 25 87
E-mail:
Opis:WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania
przetargowego.
Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o przygotowanie wstępnej oferty na wykonanie aplikacji webowej do integracji narzędzia
kalkulacyjnego z bazą danych i z istniejącą mapą danych przestrzennych projektu CE 1308 ,,HealingPlaces"
wraz z obsługą i utrzymaniem aplikacji do zakończenia okresu trwałości projektu. Zaoferowany przedmiot
zamówienia ma spełniać wymogi opisu przedmiotu zamówienia z załącznika nr 1. Prosimy aby integralną
częścią złożonej oferty wstępnej był podpisany druk załącznika nr 2.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert wstępnych:
wstępną ofertę należy złożyć do dnia 05/01/2022 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: ajuraszczyk@gig.eu
Termin składania:2022-01-05
Wymagania:Prosimy o podanie we wstępnej ofercie następujących informacji:
- cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena ma obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający).
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w innej walucie niż PLN. Dla celów porównania ofert
Zamawiający przeliczy ofertę złożoną w innej walucie niż PLN zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego
dnia składania ofert;
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, nazwę twórcy / producenta;
- termin i warunki wykonania zamówienia;
- okres i warunki asysty technicznej po zrealizowaniu zamówienia,
- okres i warunki gwarancji,
- warunki płatności.
Kontakt:Kontakt handlowy:
- mgr Monika Wallenburg - tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu
- mgr inż. Agata Juraszczyk - tel. (032) 259 25 87, e-mail: ajuraszczyk@gig.eu
Numer dokumentu:FZ-1/5580/AJ/21
Źródło: Internet i własne
Załączniki: