Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-05-12
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem i zespołem gazowym
Organizator:Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
Adres: ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:kom. 885540192
E-mail:
Strona www:https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/67517
Opis:Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem i zespołem gazowym w m. Szczuczyn Ul. Szczuki dz. 171/3
Opis postępowania:
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 90 długości około 1445 m, wraz z przyłączem gazowym dn 63 długości około 60 m. wraz z kompletnym zespołem gazowym redukcyjno-pomiarowym o przepustowości wynoszącej 80 Nm3/h w m. Szczuczyn Ul. Szczuki dz. 171/3. Na gazociągu i przyłączu gazowym należy zaprojektować, zakupić i zamontować z armaturę odcinającą. Prace należy wykonać zgodnie warunkami przyłączeniowymi oraz Zasadami obowiązującymi w PSG Sp. z o.o. Należy zapoznać się z dokumentacją dostępną w siedzibie zamawiającego tj. Białystok Ul. Sosabowskiego 24 i zaleca się wykonanie wizji lokalnej miejsca budowy. Termin realizacji: Odbiór dokumentacji projektowej do dnia 30.12.2023 r, odbiór techniczny do 30.11.2024 r, odbiór końcowy do dnia 30.12.2024 r.
Grupa asortymentowa: Budowa, przebudowa, remont gazociągów niskiego i średniego ciśnienia
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/67517
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2022-05-12 14:30:00 2022-05-27 09:00:00
1 licytacja 2022-05-27 09:30:00 2022-05-27 10:00:00
Termin składania:2022-05-27
Uwagi:Termin związania ofertą: 60 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Kontakt:Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
Roksana Wyszkowska-Kozaczuk
885540192
roksana.wyszkowska-kozaczuk@psgaz.pl
Numer dokumentu:2022/W700/WNP-038756
Źródło: Internet i własne
Załączniki: