Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-02-12
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowej remontu instalacji elektrycznej, teletechnicznej, domofonu oraz wewnętrznych linii zasilających lokale mieszkalne
Organizator:Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o
Adres: ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck
Województwo / powiat: pomorskie, pow. pucki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 58 673-0-400 fax: 58 673-0-444
E-mail:
Opis:Wykonanie dokumentacji projektowej remontu instalacji elektrycznej, teletechnicznej, domofonu oraz wewnętrznych linii zasilających lokale mieszkalne w częściach wspólnych nieruchomości w budynkach położonych przy Ul. Wojska Polskiego 37
Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Pucku jako Zarządca budynków nr 37A,
37B, 37C, 37D, 37E położonych w Pucku przy Ul. Wojska Polskiego zwraca się z prośbą o
złożenie oferty na wykonanie dokumentacji projektowej remontu instalacji elektrycznej,
teletechnicznej, domofonu oraz wewnętrznych linii zasilających lokale mieszkalne w częściach
wspólnych nieruchomości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych jw.
37A - budynek 2 kondygnacyjny, ilość mieszkań 12.
37B - budynek 2 kondygnacyjny, ilość mieszkań 12.
37C - budynek 2 kondygnacyjny, ilość mieszkań 12.
37D - budynek 2 kondygnacyjny, ilość mieszkań 12.
37E - budynek 1 kondygnacyjny, ilość mieszkań 1.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę wyrażoną w cenie netto i brutto w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
,,Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej remontu instalacji elektrycznej" wraz z
proponowanym terminem wykonania, prosimy złożyć w Sekretariacie Spółki (Błądzikowo,
ul. Pucka 24) lub przesłać na adres Spółki w terminie do dnia 24.02.2021 r. do godz. 13;00
(84-100 Błądzikowo, Ul. Pucka 24).
Termin składania:2021-02-24
Kontakt:Dodatkowo należy wykonać kosztorysy inwestorski i ofertowy (forma pisemna i
elektroniczna) oraz wszelkie uzgodnienia niezbędne do wykonania projektowanych prac.
W przypadku jakichkolwiek zapytań, informacji udziela Pan Marek Jętkę tel. 535-452-567.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: