Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24536074 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-01-16
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie i dostawa gumek, poduszek tuszownic do pieczątek
Organizator:Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Adres: Biskupa Nankera 103, 41-949 Piekary Śląskie
Województwo / powiat: śląskie, pow. Piekary Śląskie
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 32 288 35 74, Telefon: 32 288 35 74, tel. 32 287-95-03
E-mail:
Strona www:https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/715437
Opis:ZAPYTANIE O CENĘ
W związku z koniecznością przeprowadzenia procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego dotyczącego wykonania i dostawy gumek, poduszek tuszownic do pieczątek oraz pieczątek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwracam się z uprzejmą prośbą o wycenę w/w usługi uwzględniając poniższe wymagania:
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
DOSTAWA na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich gumek, poduszek, tuszownic do pieczątek oraz pieczątek w 2023 roku. Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy zawarte są w wykazie cenowo - asortymentowym w załączonym formularzu oferty, określającym nazwę artykułu wraz z opisem jego wymaganych właściwości i jednostką miary.
Wykaz cenowo-asortymentowy jest szacowany i może ulec zmianie w poszczególnych wartościach sztukowych, jednak zmiana nie przekroczy wysokości całości umowy.
WYKAZ CENOWO - ASORTYMENTOWY:
Lp.
Nazwa artykułu
J.m.
1.
Pieczątka Wagraf B1 S wraz z poduszką
5 szt.
2.
Pieczątka Wagraf B2 S wraz z poduszką
5 szt.
3.
Pieczątka Wagraf B3 S wraz z poduszką
5 szt.
4.
Pieczątka Wagraf B4 S wraz z poduszką
5 szt.
5.
Poduszka do pieczątki B1 S
10 szt.
6.
Poduszka do pieczątki B2 S
10 szt.
7.
Poduszka do pieczątki B3 S
10 szt.
8.
Poduszka do pieczątki B4 S
10 szt.
9.
Gumka do pieczątki B1 S
30 szt.
10.
Gumka do pieczątki B2 S
10 szt.
11.
Gumka do pieczątki B3 S
10 szt.
12.
Gumka do pieczątki B4 S
10 szt.
13.
Datownik mały automatyczny wraz z poduszką (dd-mm-rrrr)
6 szt.
14.
Stempel drewniany z gumką 16 wersową
1 szt.
15.
PODUSZKA TUSZUJĄCA (tuszownica tusz czarna stemple) do stempli drewnianych
2 szt.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/715437
Zapraszam do złożenia wyceny do 18.01.2023r. do godz. 11.00. na Formularzu szacowania wartości zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.

Dopuszcza się złożenie formularza szacowania wartości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@mopr.piekary.pl
Termin składania:2023-01-18
Miejsce i termin realizacji:2. Proponowany termin realizacji zamówienia: od dnia rozstrzygnięcia do 31.12.2023r.
Wymagania:3.Kryterium oceny ofert:
Wykonawca zostanie wybrany poprzez porównanie cenowe całości zamówienia i wybranie najkorzystniejszej oferty. Cena 100%
4.Informacja o warunkach udziału w postępowaniu:
1) Wnioskodawca jest zobowiązany do wykonania usługi w terminie do 3 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia za pośrednictwem mailowego zapotrzebowania.
2) Dostawa realizowana na koszt i ryzyko Dostawcy.
3) Strony nie ustalają minimalnej kwoty zamówienia.
4) Dostawa wyłącznie w godzinach pracy Zamawiającego tj. poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek - czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30 - 14:00.
5) Dostawca dostarczy artykuły fabrycznie nowe i posiadające okres przydatności do użycia nie krótszy niż 24 miesiące. Wszystkie artykuły muszą posiadać odpowiednie świadectwa jakościowe i atesty (na zapytanie Zleceniodawcy do wglądu).
6) Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu Cywilnego. Reklamacje realizowane będą w terminie do 10 dni kalendarzowych.
7) Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
Kontakt:Biskupa Nankera 103, 41-949 Piekary Śląskie
Telefon: 32 288 35 74
ZAPYTANIE O CENĘ
W związku z koniecznością przeprowadzenia procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego dotyczącego wykonania i dostawy gumek, poduszek tuszownic do pieczątek oraz pieczątek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwracam się z uprzejmą prośbą o wycenę w/w usługi uwzględniając poniższe wymagania:
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich gumek, poduszek, tuszownic do pieczątek oraz pieczątek w 2023 roku. Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy zawarte są w wykazie cenowo - asortymentowym w załączonym formularzu oferty, określającym nazwę artykułu wraz z opisem jego wymaganych właściwości i jednostką miary.
Wykaz cenowo-asortymentowy jest szacowany i może ulec zmianie w poszczególnych wartościach sztukowych, jednak zmiana nie przekroczy wysokości całości umowy.
WYKAZ CENOWO - ASORTYMENTOWY:
Lp.
Nazwa artykułu
J.m.
1.
Pieczątka Wagraf B1 S wraz z poduszką
5 szt.
2.
Pieczątka Wagraf B2 S wraz z poduszką
5 szt.
3.
Pieczątka Wagraf B3 S wraz z poduszką
5 szt.
4.
Pieczątka Wagraf B4 S wraz z poduszką
5 szt.
5.
Poduszka do pieczątki B1 S
10 szt.
6.
Poduszka do pieczątki B2 S
10 szt.
7.
Poduszka do pieczątki B3 S
10 szt.
8.
Poduszka do pieczątki B4 S
10 szt.
9.
Gumka do pieczątki B1 S
30 szt.
10.
Gumka do pieczątki B2 S
10 szt.
11.
Gumka do pieczątki B3 S
10 szt.
12.
Gumka do pieczątki B4 S
10 szt.
13.
Datownik mały automatyczny wraz z poduszką (dd-mm-rrrr)
6 szt.
14.
Stempel drewniany z gumką 16 wersową
1 szt.
15.
PODUSZKA TUSZUJĄCA (tuszownica tusz czarna stemple) do stempli drewnianych
2 szt.
2. Proponowany termin realizacji zamówienia: od dnia rozstrzygnięcia do 31.12.2023r.
3.Kryterium oceny ofert:
Wykonawca zostanie wybrany poprzez porównanie cenowe całości zamówienia i wybranie najkorzystniejszej oferty. Cena 100%
4.Informacja o warunkach udziału w postępowaniu:
1) Wnioskodawca jest zobowiązany do wykonania usługi w terminie do 3 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia za pośrednictwem mailowego zapotrzebowania.
2) Dostawa realizowana na koszt i ryzyko Dostawcy.
3) Strony nie ustalają minimalnej kwoty zamówienia.
4) Dostawa wyłącznie w godzinach pracy Zamawiającego tj. poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek - czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30 - 14:00.
5) Dostawca dostarczy artykuły fabrycznie nowe i posiadające okres przydatności do użycia nie krótszy niż 24 miesiące. Wszystkie artykuły muszą posiadać odpowiednie świadectwa jakościowe i atesty (na zapytanie Zleceniodawcy do wglądu).
6) Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu Cywilnego. Reklamacje realizowane będą w terminie do 10 dni kalendarzowych.
7) Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
W razie dodatkowych pytań w kwestiach merytorycznych proszę o kontakt z p. Dawidem Kawałkiem pod nr tel. 32 287-95-03 wew. 620
W kwestiach proceduralnych: z p. Agatą Banasiak, p. Katarzyną Borutą lub p. Magdaleną Małotą pod nr tel. 32 287 95 03 wew. 632
Zapraszam do złożenia wyceny do 18.01.2023r. do godziny 11.00. na Formularzu szacowania wartości zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.
Dopuszcza się złożenie formularza szacowania wartości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@mopr.piekary.pl
W razie dodatkowych pytań w kwestiach merytorycznych proszę o kontakt z p. Dawidem Kawałkiem pod nr tel. 32 287-95-03 wew. 620
W kwestiach proceduralnych: z p. Agatą Banasiak, p. Katarzyną Borutą lub p. Magdaleną Małotą pod nr tel. 32 287 95 03 wew. 632
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: