Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-03
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie kładki drewnianej
Organizator:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem
Adres: Dębe 1, 05-140 Serock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. legionowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.22 782 30 00
Strona www:https://przetargi.wody.gov.pl
Opis:Pilne wykonanie kładki drewnianej na rzece Węgierce w km 1+060 w m. Młodzianowo, gm. Płoniawy Bramura
Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie kładki drewnianej na rzece Węgierce w km 1+060 w m. Młodzianowo, gm. Płoniawy Bramura, zgodnie z OPZ, umową i innymi załącznikami do niniejszego zadania.
Miejsce i termin składania ofert: Termin złożenia oferty 11.10.2022 13:00
Termin składania:2022-10-11
Wymagania:Warunki realizacji umowy

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

- posiadanie aktualnych dokumentów dot. działalności;

- posiadanie doświadczenia w tematyce przedmiotu zamówienia, potwierdzonego referencjami (listy polecające, protokoły odbioru prac itp.).
Uwagi:Klasyfikacja ofert brutto PLN
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem
Dębe 1
05-140 Serock
Marta Iskra
tel.22 782 30 00
Kod CPV:98300000-6
Numer dokumentu:WA.ROZ.2811.327.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: