Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-10
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie materiałów promocyjnych
Organizator:Centrum Kształcenia Praktycznego
Adres: ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. staszowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 15 864 39 65
E-mail:
Opis:2. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie materiałów promocyjnych: Naklejki z LOGO:
naklejki papier błyszczący - 10 cm x 5 cm -40 sztuk, pendrive 16 GB - 25 szt., smycze (średniej szerokości) - 100 szt., kubki białe Latte (wysokość 10 cm) - 20 szt.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Miejsce i termin złożenia ofert.
Oferty można składać w następujący sposób:
1. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@ckpstaszow.pl lub faxem: (15) 864-39-65
2. drogą pocztową lub osobiście na adres:
Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie, ul. Koszarowa 7, 28 - 200 Staszów, pok. nr 51 (sekretariat)
Oferty należy składać do: 12.10.2018 r. do godz. 10:00
Termin składania:2018-10-12
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia 31 października 2018 r.
Wymagania:4. Kryteria wyboru oferty: 100 %. cena.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
Wszystkie materiały powinny być oznaczone logiem projektu wg. obowiązującego wzoru dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zamówienie ww. materiałów będzie zrealizowane po wcześniejszej akceptacji wzoru przez zamawiającego: Wzór

6. Sposób przygotowania oferty.
Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika - Wzór oferty.
Kontakt:Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Imię i nazwisko: Małgorzata Stachura
Tel. 15 864 39 65
E-mail: sekretariat@ckpstaszow.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: