Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19009013 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-03-19
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie obsługi serwisowej aparatu naczyniowego
Organizator:Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Adres: ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:42 689 50 00, tel: 42 689 53 94,42 689 53 87
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi zaprasza do składania ofert na wykonanie obsługi serwisowej aparatu naczyniowego Integris Allura Xper FD 20 o nr seryjnym 1688 wraz z systemem fizjomonitoringu PM5 od dnia 18.04.2020 r. do 30.06.2020 r.
Przedmiot Zapytania Ofertowego
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi serwisowej aparatu naczyniowego Integris Allura Xper FD 20 o nr seryjnym 1688 wraz z systemem fizjomonitoringu PM5 od dnia 18.04.2020 r. do 30.06.2020 r. dla
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.
Miejsce i termin składania ofert: Sposób. Miejsce i termin składania ofert
1. Składając ofertę podmiot załącza jednocześnie:
o Ofertę cenową
o Aktualne certyfikaty potwierdzające przeszkolenie serwisu do świadczenia obsługi serwisowej wydane przez Producenta
2. Oferty należy złożyć do dnia 30.03.2020 r na adres e-mail j.kazmierczak@kopernik.lodz.pl
oraz do wiadomości e.pletrzak@kopernik.lodz.pl
Termin składania:2020-03-30
Wymagania:Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych -wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
Kontakt:3. Bliższych informacji udzielają: Ewelina Pietrzak oraz Joanna Kaźmierczak, e-mail: e.pletrzak@kopernik.lodz.pl, j.kazmierczak@kopernik.lodz.pl
tel: 42 689 53 94,42 689 53 87
Źródło: Internet i własne
Załączniki: