Zgłoś sugestię
AAA
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-06-19
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych
Organizator:SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE MŁODYCH" W POZNANIU
Adres: OS. PIASTOWSKIE 16, 61-148 POZNAŃ
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:695 151 348
E-mail:
Strona www:https://osiedlemlodych.pl/przetargi/
Opis:Wykonanie okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych tj. w lokalach mieszkalnych, użytkowych, własnych, częściach wspólnych budynku, w tym w szczególności pralniach i suszarniach oraz pawilonach wolnostojący wraz z robotami towarzyszącymi na osiedlach Lecha i Czecha w Poznaniu w roku 2023.
Specyfikacja:Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w siedzibie Kierownictwa Osiedli (pok. nr 106) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert ? do 23.06.2023 r. do godz. 10:00
Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.06.2023 r.
Termin składania:2023-06-23
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2023 r.
os. Czecha i Lecha, Poznań
Wadium:8000 zł
Wymagania:Kwota i termin wpłaty wadium - 8.000,00 zł do 22.06.2023 r.
Uwagi:Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Kontakt:Mariusz Mozgała
Źródło: Internet i własne