Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19214426 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-05-07
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie operatów szacunkowych
Organizator:URZĄD MIEJSKI W PAJĘCZNIE
Adres: UL. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno
Województwo / powiat: łódzkie, pow. pajęczański
Państwo: Polska
Telefon / fax:34 3111 523, 34 3112 135
E-mail:
Opis:wykonanie operatów szacunkowych ustalenia wartości nieruchomości dla potrzeb Gminy Pajęczno
I. Przedmiot zamówienia
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową następujących nieruchomości:
- działka nr ewid. 4505/9 (pow. 0,0545 ha ) obręb miasto Pajęczno i 4505/11 (pow. 0,07 ha)obręb miasto Pajęczno /UCHWAŁA NR 118/XV/20 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody zbycie nieruchomości zabudowanej/ - działka nr ewid. 4537/3 (pow. 0,1418 ha) obręb miasto Pajeczno /UCHWAŁA NR 119/XV/20 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej/ - działki nr ewid.152/1 (pow. 0,04 ha) i 158 (pow. 0,05 ha) obręb miasto Pajeczno /UCHWAŁA NR 120/XV/20 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych/ - działka nr ewid.2421 (pow. 0,42 ha) obręb miasto Pajęczno /Uchwała NR 121/XV/20 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej - działka nr ewid. 1173/1 (pow.0,55 ha) obręb miasto Pajęczno /UCHWAŁA NR 122/XV/20 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej/ - działka nr ewid. 3783/6 (pow. 0,0015 ha) obręb miasto Pajęczno /Uchwała NR 123/XV/20 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
- działki 156/8 pow. 0,1292 ha, działki 156/7 (pow. 0,1454 ha) m. Pajęczno /Uchwała Nr 125/XV/20 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej/
II. Cel wyceny:
Sprzedaż i nabycie nieruchomości.
Miejsce i termin składania ofert: VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
W sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno w terminie do dnia 14 maja 2020 r., ofertę można przesłać pocztą tradycyjną, kurierem.
Termin składania:2020-05-14
Miejsce i termin realizacji:III. Termin realizacji:
Wymagany: do 30 czerwca 2020 r.
Wymagania:IV. Sposób przygotowania oferty:
Zgodnie z formularzem ofertowym.
V. Kryterium wyboru oferty:
Cena - 100%
V. Kryterium wyboru oferty:
Cena - 100%
Kontakt:a.bilska@pajeczno.pl
VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela P. Aleksandra Bilska Kierownik Referatu Nadzoru Komunalnego, Gospodarowania Nieruchomościami Gminy, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 34 3111 523 wew. 221, e-mail: a.bilska@pajeczno.pl
Numer dokumentu:NK.6823.ZO.4.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: