Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18065862 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-09-30
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie operatu szacunkowego
Organizator:Urząd Miasta Wodzisław Śląski
Adres: ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
Województwo / powiat: śląskie, pow. wodzisławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32/4590504
E-mail:
Opis:Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego (dot. budynku przy ul. Stefana Żeromskiego)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

I. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową samodzielnego lokalu mieszkalnego, udziału w części wspólnej nieruchomości oraz udziału w prawie własności ułamkowej części nieruchomości gruntowej. Operat szacunkowy zostanie wykorzystany dla potrzeb sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego w Wodzisławiu Śląskim. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na działce nr 1894/138 o powierzchni 1931 m2 , mapa 8, obręb Wodzisław, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Miejsce i termin składania ofert: VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje oraz dokumenty (kserokopia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego, kserokopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej) proszę złożyć do dnia 9.10.2019 r.

IX. Dopuszcza się złożenie ofert:
1. w formie pisemnej na adres:
Urząd Miasta Wodzisław Śląski
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
2. za pośrednictwem faksu - fax: 32 7218703
3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Termin składania:2019-10-09
Miejsce i termin realizacji:II. Termin realizacji zamówienia: do dnia 7.11.2019 r.
Kontakt:o Wszelkich informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego - osoba do kontaktu: Agnieszka Fibic, telefon: 32/4590504. Godziny udzielania informacji: poniedziałek-środa godz. 7:30-
16:00; czwartek godz. 7:30- 17:00; piątek godz. 7:30- 13:00.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: