Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-29
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie prac i opracowanie rozwiązań związanych z wentylacją mechaniczną
Organizator:Gmina Miasto Świnoujście Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej
Adres: ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Świnoujście
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 91 3214574,
E-mail:
Opis:Zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie prac i opracowanie rozwiązań związanych z wentylacją mechaniczną w Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 9, Zespołem Szkół Publicznych nr 4, Przedszkolu Miejskim nr 1 oraz Przedszkolu Miejskim nr 3 w Świnoujściu.
5. Szczegółowy zakres rzeczowy określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, na skrzynkę poczty elektronicznej wiz@um.swinoujscie.pl do godz.11.00 w dniu 05.07.2018 r.
Otwarcie ofert:Data otwarcia ofert: - 05.07.2018 r. godz. 12.00 w WEZ.
Termin składania:2018-07-05
Miejsce i termin realizacji:Data realizacji zamówienia: do 15.08.2018 r.
Wymagania:Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena.
Okres gwarancji: 24 miesiące.
9. Warunki udziału: doświadczone firmy specjalistyczne zajmujące się wentylacją mechaniczną.
Warunki płatności: zgodnie z warunkami zawartej umowy.
13. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Ofertę umieścić w kopercie opisanej
w następujący sposób: ,,Oferta na prace obejmujące wentylację mechaniczną w Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 9, Zespołem Szkół Publicznych nr 4, Przedszkolu Miejskim nr 1 oraz Przedszkolu Miejskim nr 3 w Świnoujściu.
Numer dokumentu:WIZ.271.2.57.2018.LK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: