Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18805856 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-02-14
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie projektów
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
Adres: ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:89 / 612 1184
E-mail:
Opis:1
Biskupiec Biskupiec miasto ul. Żelazna nr dzial.: 4-4/17
Budową linii kablowej nN 0,4kV z dostosowaniem stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz wykonaniem powiązania sieci z istniejącym ciągiem zasilania 1168-03
sprawa ZN/901/6565MZI/2020/1902771
2
Brzeźno Łyńskie Nidzica obszar wiejski nr dzial.: 3-51/8
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV z dostosowaniem stacji transformatorowej 15/0,4kV
sprawa ZN/902/6565MZI/2020/1902797
3
Najdymowo Biskupiec obszar wiejski 16 nr dzial.: 13-64
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV
sprawa ZN/903/6565MZI/2020/1902781
4
Botowo Biskupiec obszar wiejski 64 nr dzial.: 58/1
Wymiana przyłącza napowietrznego nN 0,4 kV z dostosowaniem linii napowietrznej nN 0,4 kV do wymaganych parametrów
sprawa ZN/904/6565MZI/2020/1903023
5
Dźwierzuty Dźwierzuty gmina wiejska ul. Szczycieńska nr dzial.: 2-770/5, 2-770/6, 2-770/7, 2-770/8, 2-770/9, 2-771/1, 2-771/10, 2-771/11, 2-771/12, 2-771/14, 2-771/15, 2-771/16, 2-771/17, 2-771/18, 2-771/19, 2-771/2, 2-771/20, 2-771/21, 2-771/22, 2-771/23, 2-771/24, 2-771/25, 2-771/3, 2-771/4, 2-771/5, 2-771/6, 2-771/7, 2-771/8, 2-771/9
Budowa linii kablowej nN 0,4kV
sprawa ZN/905/6565MZI/2020/1902846
6
Szkotowo Kozłowo gmina wiejska 50A nr dzial.: 20-189/4
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV z dostosowaniem stacji transformatorowej 15/0,4kV
sprawa ZN/906/6565MZI/2020/1901997
7
Świętajno Świętajno gmina wiejska ul. Polna nr dzial.: 14-80/10, 14-80/11, 14-80/12, 14-80/13, 14-80/4, 14-80/5, 14-80/6, 14-80/7, 14-80/8, 14-80/9, 14-82
Budową linii kablowej nN 0,4kV z dostosowaniem stacji transformatorowej 15/0,4kV
sprawa ZN/907/6565MZI/2020/1902447
8
Kownatki Kozłowo gmina wiejska nr dzial.: 8-100, 8-101, 8-58/2, 8-58/3, 8-58/4, 8-58/5, 8-58/6, 8-58/7, 8-58/8, 8-94, 8-95, 8-96, 8-97, 8-98, 8-99
Budową linii kablowej nN 0,4kV z dostosowaniem stacji transformatorowej 15/0,4kV
sprawa ZN/908/6565MZI/2020/1902056
9
Sławka Mała Kozłowo gmina wiejska nr dzial.: 185/3
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV z dostosowaniem stacji transformatorowej 15/0,4kV
sprawa ZN/909/6565MZI/2020/1902348
10
Biskupiec Biskupiec miasto ul. Tadeusza Kościuszki nr dzial.: 4-4/17
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV
sprawa ZN/910/6565MZI/2020/1902777
11
Rzeck Biskupiec obszar wiejski nr dzial.: 19-132/6
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV
sprawa ZN/911/6565MZI/2020/1902831
12
Biskupiec Biskupiec miasto nr dzial.: 4-246/1
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV
sprawa ZN/912/6565MZI/2020/1902828
13
Nowe Kiejkuty Dźwierzuty gmina wiejska 42 nr dzial.: 161/1, 161/4
Dostosowanie linii napow. nN 0,4 kV do wymaganych parametrów
sprawa ZN/913/6565MZI/2020/1902813
14
Linowo Dźwierzuty gmina wiejska nr dzial.: 6-219
Budową linii kablowej nN 0,4kV z dostosowaniem stacji transformatorowej 15/0,4kV
sprawa ZN/914/6565MZI/2020/2000184
15
Rumy Dźwierzuty gmina wiejska nr dzial.: 14-287
Budowa linii kablowej nN 0,4kV wraz z dostosowaniem stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz wykonaniem powiązania sieci z istniejącym ciągiem zasilania 0292-02
sprawa ZN/915/6565MZI/2020/1902718
16
Waplewo Olsztynek obszar wiejski nr dzial.: 177/3
Budowa linii kablowej nN 0,4kV wraz z dostosowaniem stacji transformatorowej 15/0,4kV
sprawa ZN/916/6565MZI/2020/1902923
17
Tylkowo Pasym obszar wiejski nr dzial.: 16-71/32, 16-71/33
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz z dostosowaniem linii napowietrznej nN 0,4 kV do wymaganych parametrów
sprawa ZN/917/6565MZI/2020/1902964
18
Romany Szczytno gmina wiejska nr dzial.: 21-32/111, 21-32/32
Budową linii kablowej nN 0,4kV z dostosowaniem stacji transformatorowej 15/0,4kV
sprawa ZN/918/6565MZI/2020/1902461
19
Zerbuń Jeziorany obszar wiejski nr dzial.: 308/6-20
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV z dostosowaniem stacji transformatorowej 15/0,4kV
sprawa ZN/919/6565MZI/2020/1902728
20
Biskupiec Biskupiec miasto ul. Żelazna nr dzial.: 4-4/17
Przebudowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV
sprawa ZN/920/6565MZI/2020/1902774
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 013 /kancelaria/ do 25-02-2020 godz. 10:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1 data 25-02-2020 godz. 10:30
Termin składania:2020-02-25
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:

Przetarg nr 1 - 26 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 2 - 16 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 3 - 16 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 4 - 16 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 5 - 26 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 6 - 16 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 7 - 16 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 8 - 26 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 9 - 16 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 10 - 16 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 11 - 16 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 12 - 16 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 13 - 16 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 14 - 26 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 15 - 26 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 16 - 26 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 17 - 26 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 18 - 26 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 19 - 16 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 20 - 26 tyg. od daty podpisania Umowy
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 12 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 13 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 14 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 15 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 16 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 17 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 18 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 19 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 20 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]

Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

Monika Juda, w godz. 8:00-14:00, tel. 89 / 612 1184

adres email: Monika.Juda2@energa.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: