Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21550585 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-07-12
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie projektów budowlano wykonawczych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu
Adres: ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:56 470 61 47
E-mail:
Opis:Ogłoszenie nr 531/P/21/Włocławek
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
projektów budowlano-wykonawczych
Józefowo Włocławek gmina wiejska nr dział.: 394/8 sprawa ZN/4062/9393MZI/2021/2101886 83# - Wykonanie projektu - P/21/024609 Linia kablowa nn YAKXS4x120mm,125m+KRSN-00 zakończyć złączem pomiarowym typu Pl- Rs/LZV/F w m. Józefowo dz nr 394/8 gm. Włocławek Chełmica Duża Fabianki gmina wiejska nr dział.: 128/16 sprawa ZN/4063/9393MZI/2021/2101889 83# - Wykonanie projektu - P/21/006254 Przyłącze kablowe nn YAKXS4x120mm dł 250m z ist. słupa kier. złącze pomiarowe KRSN-P2 w m. Chełmica Duża dz 128/16 gm. Fabianki Wieniec Brześć Kujawski obszar wiejski Ul. Brzeska nr dział.: 218/3 sprawa ZN/4064/9393MZI/2021/2101897 83# - Wykonanie projektu - P/21/018809 Przyłącze kablowe nn YAKXS4x240mm dł 500m z ist. stacji obw 600 kier. złącze pomiarowe Pl-Rs/LZV/F w m. Wieniec Ul. Brzeska dz 218/3 gm. Brześć Kujawski Stary Brześć Brześć Kujawski obszar wiejski nr dział.: 39/6 sprawa ZN/4065/9393MZI/2021/2101899 83# - Wykonanie projektu - P/21/036327 Przyłącze kablowe nn YAKXS4x35mm dł 30m z ist. słupa kier. złącze pomiarowe Pl-Rs/LZV/F w m. Stary Brześć dz 39/6 gm. Brześć Kujawski Włocławek Włocławek gmina miejska Ul. Jana Kilińskiego 14E sprawa ZN/4066/9393MZI/2021/2101900 83# - Wykonanie projektu -P/21/044992 Linia kablowa nn YAKXS4x240mm,5m+KRSN-00 w m. Włocławek Ul. Kilińskiego 14E qm. Włocławek
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa- operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Sekretariat ogólny, pokój nr 81 do 27-07-2021 godz. 08:00
Otwarcie ofert:9) Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna 132 (III piętro) data 27-07-2021 godz. 10:00
Termin składania:2021-07-27
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 06-01-2022 Przetarg nr 2 - 05-01-2022 Przetarg nr 3 - 07-01-2022 Przetarg nr 4 - 07-01-2022 Przetarg nr 5 - 07-01-2022
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyane
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Czesław Szymaniak, w godz. 8:00-14:00, tel. 56 470 61 47 adres email: Czeslaw.Szymaniak@energa.pl
Numer dokumentu:531/P/21/Włocławek
Źródło: Internet i własne
Załączniki: