Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-03-01
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie projektów budowlano wykonawczych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:58 527 97 73
E-mail:
Opis:1
Subkowy Subkowy gmina wiejska Ul. Jodłowa 4 nr dzial.: 695
543.23# Dostosowanie stacji transformatorowej; budowa linii kablowej nN; budowa przyłącza kablowego nN; demontaż linii napowietrznej
sprawa ZN/2121/3333MZI/2023/2300856
2
Pszczółki Pszczółki gmina wiejska Ul. Macieja Rataja nr dzial.: 767
543.23# dostosowanie stacji transformatorowej , budowa przyłącza kablowego nN
sprawa ZN/2120/3333MZI/2023/2300859
3
Lublewo Gdańskie Kolbudy gmina wiejska Ul. gen. Józefa Wybickiego nr dzial.: 152/31 , 152/9
543.23# dostosowanie stacji transformatorowej , budowa przyłącza kablowego nN
sprawa ZN/2119/3333MZI/2023/2300858
4
Bystra Pruszcz Gdański gmina wiejska nr dzial.: 66/103
543.23# dostosowanie stacji transformatorowej , budowa przyłącza kablowego nN
sprawa ZN/2118/3333MZI/2023/2300857
5
Kleszczewo Trąbki Wielkie gmina wiejska nr dzial.: 150/1
543.23# budowa linii kablowej nN
sprawa ZN/2117/3333MZI/2023/2300860
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 09-03-2023 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 09-03-2023 godz. 09:40
Termin składania:2023-03-09
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 22-09-2023
Przetarg nr 2 - 22-09-2023
Przetarg nr 3 - 22-09-2023
Przetarg nr 4 - 22-09-2023
Przetarg nr 5 - 22-09-2023
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Agnieszka Piszczatowska, w godz. 8:00-14:00, tel. 58 527 97 73
adres email: Agnieszka.Piszczatowska@energa.pl
Numer dokumentu:307/P/23/Tczew
Źródło: Internet i własne
Załączniki: