Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-06-02
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu tarasu
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu
Adres: ut. Grudziądzka 159B, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 56 657 75 50, tel.: 56 657 75 00, fax: 56 657 75 04, tel. 657-75-55
E-mail:
Opis:Wykonanie remontu tarasu
ul. Ceramiczna 11/1 w Toruniu, w zakresie wskazanym w przedmiarze robót.
Gwarancja: 24 miesiące.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę, należy przesłać na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Ul. Grudziądzka 159 B, 87 - 100 Toruń lub przesłać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@zgm.torun.pl
w terminie do dnia: 10 czerwca 2022 roku do godz.
12:00.
Termin składania:2022-06-10
Wymagania:Informujemy, że wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy. Pozostali wykonawcy informację o wynikach naboru będą mogli uzyskać drogą telefoniczną pod nr tel. 657-75-55.
Do oferty należy załączyć:
- wypełniony kosztorys nakładczy.
Wymagany termin realizacji zadania: 8 tygodni.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią lub w formie elektronicznej z oznaczeniem ,,Nabór ofert: remont tarasu - ul. Ceramiczna 11/1". Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert złożonych w innej formie, a także do unieważnienia naboru bez podawania przyczyny. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Kontakt:Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 56 657 75 50.
Numer dokumentu:PNO-117/2022, ZG M.ZP.6227202201
Źródło: Internet i własne
Załączniki: