Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16034218 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-09-14
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Płocku
Adres: ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Płock
Państwo: Polska
Telefon / fax:el. 24 / 368 82 54
Opis:1 Ciechanów gmina miejska nr dzial.: 4814/3
Projekt techniczny przyłącza kablowego nN, Ciechanów, dz. nr 4814/3, S2-00497, P/18/035257-
przetarg, Budowa przyłącza kablowego nN, Ciechanów, dz. nr 4814/3, S2-00497, P/18/035257-
przetarg
sprawa
ZN/4679/7272MZI/2018/1801913
2 Nowe Miasto Nowe Miasto gmina wiejska ul. Ciechanowska 85 nr dzial.: 70/6
Projekt techniczny przyłącza kablowego nN, Nowe Miasto ul. Ciechanowska, P/18/014859, dz.
nr 70/6, S7-60-przetarg, Budowa przyłącza kablowego nN, Nowe Miasto ul. Ciechanowska,
P/18/014859, dz. nr 70/6, S7-60-przetarg
sprawa
ZN/4680/7272MZI/2018/1801286
3 Aleksandria Nowe Miasto gmina wiejska nr dzial.: 116/46
Projekt techniczny linii kablowej nN, Aleksandria, P/18/018953, P/18/018973, dz. nr 116/51,
116/46- S7-1364- przetarg, Budowa linii kablowej nN, Aleksandria, P/18/018953, P/18/018973,
dz. nr 116/51, 116/46- S7-1364- przetarg
sprawa
ZN/4681/7272MZI/2018/1801417
4 Załuski gmina wiejska nr dzial.: 169/14
Projekt techniczny przyłącza kablowego nN, Załuski, dz. nr 169/14, S7-00247, P/17/039330 -
przetarg, Budowa przyłącza kablowego nN, Załuski, dz. nr 169/14, S7-00247, P/17/039330 -
przetarg
sprawa
ZN/4682/7272MZI/2018/1801669
5 Pułtusk miasto ul. Bukowa nr dzial.: 17/46, 17/15
Projekt techniczny linii kablowej nN, Pułtusk, dz. nr 17/46, 17/15, S2-01566, P/18/012699-
przetarg, Budowa linii kablowej nN, Pułtusk, dz. nr 17/46, 17/15, S2-01566, P/18/012699-
przetarg
sprawa
ZN/4683/7272MZI/2018/1801194
6 Pułtusk miasto ul. Białowiejska nr dzial.: 3/5
Projekt techniczny linii kablowej nN, Pułtusk, dz. nr 3/5, S2-01871, P/17/053814- przetarg,
Budowa linii kablowej nN, Pułtusk, dz. nr 3/5, S2-01871, P/17/053814- przetarg
sprawa
ZN/4685/7272MZI/2018/1801398
7 Pułtusk miasto ul. 17 Sierpnia 16 nr dzial.: 23,24
Projekt techniczny przyłącza napow. na kablowe - wcinka, Pułtusk, dz.23,24, S2-1980, WP
P/18/022331 - przetarg, Przebudowa przyłącza napow. na kablowe, Pułtusk, dz.23,24, S2-1980,
WP P/18/022331 - przetarg
sprawa
ZN/4686/7272MZI/2018/1801379
8 Pułtusk miasto ul. Adama Mickiewicza 41 F nr dzial.: 43/13
Projekt techniczny przyłącza napowietrznego podpartego słupem nN, dz. nr 43/13, S2-01138,
P/18/016594- przetarg, Budowa przyłącza napowietrznego podpartego słupem nN, Pułtusk, dz.
nr 43/13, S2-01138, P/18/016594- przetarg
sprawa
ZN/4687/7272MZI/2018/1801396
9 Joniec-Kolonia Joniec gmina wiejska nr dzial.: 150/1
Projekt techniczny przyłącza kablowego nN, Joniec Kolonia, Nr działki: 150/1, S7-01219,
P/18/006677-przetarg, Budowa przyłącza kablowego nN, O.O, Joniec, dz. nr 150/1, S7-01219,
P/18/006677 - przetarg
sprawa
ZN/4688/7272MZI/2018/1801416
10 Bońki Płońsk gmina wiejska nr dzial.: 73/25
Projekt techniczny przyłącza kablowego nN, Bońki, P/18/013552, dz. nr 73/25, S7-660-
przetarg, Budowa przyłącza kablowego nN, Bońki, P/18/013552, dz. nr 73/25, S7-660- przetarg
sprawa
ZN/4690/7272MZI/2018/1801682
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.
pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 65 do 25-09-2018 godz. 10:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Pokój nr 51 - Parter data 25-09-2018 godz. 11:00
Termin składania:2018-09-25
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 Etap 1 - 13-03-2019
Przetarg nr 1 Etap 2 - 27-04-2019
Przetarg nr 2 Etap 1 - 20-03-2019
Przetarg nr 2 Etap 2 - 20-05-2019
Przetarg nr 3 Etap 1 - 20-03-2019
Przetarg nr 3 Etap 2 - 20-05-2019
Przetarg nr 4 Etap 1 - 14-03-2019
Przetarg nr 4 Etap 2 - 28-04-2019
Przetarg nr 5 Etap 1 - 16-06-2019
Przetarg nr 5 Etap 2 - 01-09-2019
Przetarg nr 6 Etap 1 - 30-05-2019
Przetarg nr 6 Etap 2 - 05-07-2019
Przetarg nr 7 Etap 1 - 13-03-2019
Przetarg nr 7 Etap 2 - 27-04-2019
Przetarg nr 8 Etap 1 - 13-03-2019
Przetarg nr 8 Etap 2 - 27-04-2019
Przetarg nr 9 Etap 1 - 15-03-2019
Przetarg nr 9 Etap 2 - 29-04-2019
Przetarg nr 10 Etap 1 - 20-03-2019
Przetarg nr 10 Etap 2 - 30-04-2019
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Małgorzata Pietrzak, w godz. 8:00-14:00, tel. 24 / 368 82 54
adres email: malgorzata.pietrzak@energa.pl
Numer dokumentu:689/W/18/Ciechanów
Źródło: Internet i własne
Załączniki: