Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16996879 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-03-14
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:58 527 97 73
E-mail:
Opis:wykonanie robót budowlanych

1 Zadanie 1:
wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego / wyposażenie części
pomiarowej złącza kablowego,
Zadanie: 2:
budowa szafki pomiarowej przy istniejącym złączu kablowym / wymiana
istniejącego złącza kablowego na szafkę kablową / wplecenie w
istniejącą pętlę kabla nN szafki kablowej / wplecenie w istniejący kabel
nN szafki kablowej, Zadanie: 3:
budowa przyłącza napowietrznego nN wraz z szafką pomiarową /
wymiana przyłącza napowietrznego (bez szafki pomiarowej) / montaż
rozłącznika bezpiecznikowego na słupie linii napowietrznej nN / montaż
szafki pomiarowej na słupie linii napowietrznej nN ; sprawa
Sprawa ZP/1394/3535MZI/2019/1/2/3
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.
pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 29-03-2019 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 29-03-2019 godz. 09:10
Termin składania:2019-03-29
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 26-02-2019
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ.
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Cena brutto 100%
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Małgorzata Kosmala, w godz. 8:00-14:00, tel. 58 527 97 73
adres email: malgorzata.kosmala@energa.pl
Numer dokumentu:296/W/19/Kartuzy
Źródło: Internet i własne
Załączniki: