Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17396142 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-05-27
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie
Adres: ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Koszalin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 723 303 701
E-mail:
Opis:wykonanie robót budowlanych

Złocieniec Złocieniec miasto ul. Stefana Żeromskiego nr dzial.: 0016-Złocieniec-
sprawa ZN/2670/5252MZI/2019/1802617
139/2
Zasilanie elektroenergetyczne pawilonu handlowego, Złocieniec ul. Żeromskiego dz.
139/2
Złocieniec Złocieniec miasto ul. Mazowiecka 12 nr dzial.: 015-85/2
sprawa ZN/2671/5252MZI/2019/1802297
Zasilanie elektroenergetyczne budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Złocieniec
ul. Mazowiecka 12 dz. 85/2
Komorze Borne Sulinowo obszar wiejski 11H nr dzial.: Komorze-71/27 , 265/4
sprawa ZN/2672/5252MZI/2019/1803116
Zasilanie elektroenergetyczne budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Komorze
11H, dz. 71/27, 265/4
Złocieniec Złocieniec miasto ul. Kosynierów nr dzial.: 003-76
sprawa ZN/2673/5252MZI/2019/1802298
Zasilanie elektroenergetyczne garażu, Złocieniec ul. Kosynierów dz. nr 6/31
Lubieszewo Złocieniec obszar wiejski nr dzial.: Lubieszewo-251/15
sprawa ZN/2674/5252MZI/2019/1901343
Zasilanie elektroenergetyczne budynku letniskowego na podstawie art.29a ustawy
Prawo budowlane, Lubieszewo dz. 251/15
Siecino Złocieniec obszar wiejski nr dzial.: Siecino-263
sprawa ZN/2675/5252MZI/2019/1900975
Zasilanie elektroenergetyczne obiektu rekreacyjnego , na podstawie art.29a ustawy
Prawo budowlane Siecino dz. 263
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Oddział w Koszalinie ul. Morska 10 75-950 Koszalin, biuro
podawcze pok. 100 do 13-06-2019 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, budynek A pok. 106 parter, siedziba Oddziału Koszalin data 13-06-2019 godz. 11:00
Termin składania:2019-06-13
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 16-09-2019
Przetarg nr 2 - 08-08-2019
Przetarg nr 3 - 16-09-2019
Przetarg nr 4 - 08-08-2019
Przetarg nr 5 - 11-11-2019
Przetarg nr 6 - 05-11-2019
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Dla wszystkich przetargów: Cena brutto [100%]
Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-
operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Danuta Jadwiszczak, w godz. 8:00-14:00, tel. 723 303 701
adres email: Danuta.Jadwiszczak@energa.pl
Numer dokumentu:409/W/19/Drawsko
Źródło: Internet i własne
Załączniki: