Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17761286 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-08-01
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Płocku
Adres: ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Płock
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 24 / 368 82 54
E-mail:
Opis:1
Soboklęszcz Sońsk gmina wiejska ul. Nasielska nr dzial.: 122/3, 122/4
Zabudowa zabezpieczeń w istniejącym ZK, Przyłącze do: Soboklęszcz, ul. Nasielska, Nr działki: 122/3, 122/4, P/19/033274, T720568 - przetarg
sprawa ZN/3658/7272MZI/2019/1901680
2
Nasielsk Nasielsk miasto ul. Tęczowa 39 nr dzial.: 8
Budowa przyłącza kablowego nN (art.29a), Przyłącze do: Nasielsk, ul. Tęczowa, Nr działki: 8, S7-564, P/18/038917 - przetarg
sprawa ZN/3659/7272MZI/2019/1900972
3
Szymaki Płońsk gmina wiejska nr dzial.: 34/4
Budowa przyłącza kablowego nN, (art.29a), Szymaki, Nr działki: 34/4, S7-877, P/19/021516 - przetarg
sprawa ZN/3660/7272MZI/2019/1901137
4
Szerominek Płońsk gmina wiejska ul. Spokojna nr dzial.: 3176
Budowa linii kablowej SN, stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej nN, Szerominek ul. Spokojna, P/19/023304, dz. nr 3176-przetarg
sprawa ZN/3661/7272MZI/2019/1800145
5
Józefowo Joniec gmina wiejska nr dzial.: 5/5
Wyposażenie skrzynki pomiarowej - montaż zabezpieczeń nN (art.29a), Józefowo, Nr działki: 5/5,S7-00668,P/19/033122-przetarg
sprawa ZN/3662/7272MZI/2019/1901709
6
Kadłubówka Nowe Miasto gmina wiejska nr dzial.: 237/1
Budowa przyłącza kablowego nn,(art.29a) Kadłubówka, dz. nr 237/1, T771478, P/19/023671- przetarg
sprawa ZN/3663/7272MZI/2019/1901234
7
Chruszczewo Ciechanów gmina wiejska ul. Jaspisowa nr dzial.: 88/7
Budowa przyłącza kablowego nN (art. 29a) - wcinka, Przyłącze do: Chruszczewo, ul. Jaspisowa, Nr działki: 88/7, S2-01473, P/19/025928 - przetarg
sprawa ZN/3664/7272MZI/2019/1901345
8
Chruszczewo Ciechanów gmina wiejska nr dzial.: 153
Budowa przyłącza kablowego nN (art. 29a), Przyłącze do: Chruszczewo, Nr działki: 153, S2-00214, P/19/026161 - przetarg
sprawa ZN/3665/7272MZI/2019/1901341
9
Chruszczewo Ciechanów gmina wiejska nr dzial.: 24/23
Budowa przyłącza kablowego nN (art. 29a), Przyłącze do: Chruszczewo, Nr działki: 24/23, S2-00214, P/19/025910 - przetarg
sprawa ZN/3666/7272MZI/2019/1901346
10
Złotopolice Załuski gmina wiejska nr dzial.: 190/10
Przebudowa przyłącza napowietrznego nN (art. 29a), Złotopolice 52A, Nr działki: 190/10, S7-00369,P/19/035354-przetarg
sprawa ZN/3667/7272MZI/2019/1901699
11
Kondrajec Pański Glinojeck obszar wiejski nr dzial.: 169/41
Przebudowa przyłącza napowietrznego nN, Kondrajec Pański, dz. nr 169/41, S2-01320, P/19/033506 - przetarg
sprawa ZN/3668/7272MZI/2019/1901864
12
Grabówiec Pułtusk obszar wiejski nr dzial.: 125/5, 125/12
Budowa inii kablowej nN, wymiana szafki stacyjnej, Grabówiec, dz. nr 125/5, 125/12, S2-01076, P/17/059263- przetarg
sprawa ZN/3670/7272MZI/2019/1800291
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml

Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 65 do 13-08-2019 godz. 10:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Pokój nr 51 - Parter data 13-08-2019 godz. 11:00
Termin składania:2019-08-13
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 15-10-2019
Przetarg nr 2 - 15-11-2019
Przetarg nr 3 - 14-11-2019
Przetarg nr 4 - 30-11-2019
Przetarg nr 5 - 17-11-2019
Przetarg nr 6 - 17-11-2019
Przetarg nr 7 - 15-11-2019
Przetarg nr 8 - 15-11-2019
Przetarg nr 9 - 15-11-2019
Przetarg nr 10 - 20-11-2019
Przetarg nr 11 - 27-11-2019
Przetarg nr 12 - 15-11-2019
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
ENERGA - OPERATOR SA. Oddział w Płocku
Ogłoszenie nr 628/W/19/Ciechanów
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
robót budowlanych
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 12 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Małgorzata Pietrzak, w godz. 8:00-14:00, tel. 24 / 368 82 54
adres email: malgorzata.pietrzak@energa.pl
Numer dokumentu:628/W/19/Ciechanów
Źródło: Internet i własne
Załączniki: