Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18571132 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-12-31
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie
Adres: ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Koszalin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 94 348 31 11 fax: +48 94 348 31 01
Opis:wykonanie robót budowlanych:
1
gmina miejska nr dzial.: 0045-62/24
Budowa przyłącza kablowego 0,4kV do zasilania domu jednorodzinnego.
sprawa ZN/6465/5353MZI/2019/1901687
2
Koszalin Koszalin gmina miejska ul. Dokerów 17 nr dzial.: 0011-473/2
Budowa przyłącza kablowego 0,4kV do zasilania domu jednorodzinnego + dokumentacja uproszczona
sprawa ZN/6466/5353MZI/2019/1903162
3
Koszalin Koszalin gmina miejska ul. Zwycięstwa 190-192 nr dzial.: 0027-40/1, 42
Budowa przyłącza kablowego 0,4kV do zasilania budynku biurowego + dokumentacja uproszczona
sprawa ZN/6467/5353MZI/2019/1903246
4
Koszalin Koszalin gmina miejska ul. Jęczmienna nr dzial.: 0049-26/11
Budowa przyłącza kablowego 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
sprawa ZN/6468/5353MZI/2019/1900962
5
Koszalin Koszalin gmina miejska ul. Słowików nr dzial.: 0047-65/7
Budowa przyłącza kablowego 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
sprawa ZN/6469/5353MZI/2019/1901876
6
Koszalin Koszalin gmina miejska ul. Zwycięstwa 209 nr dzial.: 535/2
Budowa przyłącza kablowego 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego.
sprawa ZN/6470/5353MZI/2019/1901187
7
Koszalin Koszalin gmina miejska ul. Sadowa nr dzial.: 0028-236
Budowa przyłącza kablowego 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej.
sprawa ZN/6471/5353MZI/2019/1900628
8
Koszalin Koszalin gmina miejska ul. Jeziorna nr dzial.: 0040-113/13
Budowa przyłącza kablowego 0,4kV do zasilania domu jednorodzinnego
sprawa ZN/6472/5353MZI/2019/1903793
9
Koszalin Koszalin gmina miejska ul. Duńska nr dzial.: 0013-28
Budowa przyłącza kablowego 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego.
sprawa ZN/6473/5353MZI/2019/1902177
10
Koszalin Koszalin gmina miejska ul. Wiązowa 5 nr dzial.: 0031-184/21
Przebudowa przyłącza kablowego 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
sprawa ZN/6474/5353MZI/2019/19101
11
Koszalin Koszalin gmina miejska ul. Szczecińska nr dzial.: 0008-39/1
Budowa przyłącza kablowego 0,4kV do zasilania hali magazynowej .
sprawa ZN/6475/5353MZI/2019/1901189
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pokój 100 do 16-01-2020 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 106 parter, siedziba Oddziału Koszalin data 16-01-2020 godz. 10:15
Termin składania:2020-01-16
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 31-03-2020
Przetarg nr 2 - 10-06-2020
Przetarg nr 3 - 16-06-2020
Przetarg nr 4 - 27-03-2020
Przetarg nr 5 - 31-03-2020
Przetarg nr 6 - 31-03-2020
Przetarg nr 7 - 27-03-2020
Przetarg nr 8 - 10-04-2020
Przetarg nr 9 - 31-03-2020
Przetarg nr 10 - 31-03-2020
Przetarg nr 11 - 31-03-2020
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Numer dokumentu:1019/W/19/Koszalin
Źródło: Internet i własne
Załączniki: