Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-01-09
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,PRZEŁOM" w Mińsku Mazowieckim
Adres: ul. Kościuszki 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. miński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (25) 758 5011, fax. (25) 758 38
Opis:ogłasza

przetargi nieograniczone pisemne

polegające na wykonaniu robót budowlanych

w zasobach Spółdzielni w Mińsku Mazowieckim w 2020 roku:
Specyfikacja:Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać

w siedzibie Zamawiającego - Dział Techniczny pokój nr 5

tel. 25 758 5011 w. 27 lub pobrać ze strony internetowej.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę na wybrany przetarg należy złożyć w formie pisemnej

w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 9)

do dnia 24.01.2020 r. do godz. 9:30.
Otwarcie ofert:Przetargi odbędą się w dniu 24.01.2020 od godz. 10:00.
Termin składania:2020-01-24
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:Adres

Wadium

1

Błonie 12, 14

3 000 zł

2

Topolowa 24

Chełmońskiego 10A, 10B, 12

5 000 zł

3

Warszawska 163

Topolowa 1,3

1 500 zł

Wadium na wybrane przez oferenta przetargi należy wpłacić na

konto Spółdzielni nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388.
Oferta winna być złożona w kopercie zabezpieczonej

w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert

z zaznaczeniem, którego przetargu dotyczy.

Spółdzielnia zastrzega unieważnienie przetargów bez podania przyczyn.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: