Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19495403 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-07-02
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:62 500 23 54
Opis:Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski gmina miejska nr dział.: 7/5, 7/6, 7/7, sprawa ZN/4629/404MZI/2020/20031 8/2, 8/3 Wykonanie robót: Przebudowa istniejącej linii kablowej SN wraz z demontażem linii kablowej (usunięcie kolizji) w m. Wysocko Wielkie ul. Wylotowa. Turek Turek gmina miejska ul. Kaliska nr dział.: 250/2 sprawa ZN/4630/404MZI/2020/1903079 Rozbudowa sieci elektroenergetycznej na potrzeby przyłączenia obiektu usługowego - Restauracji w m. Turek ul. Kaliska Ostrzeszów Ostrzeszów miasto nr dział.: 862/2, 863/2, 864/2, 865/2, 866/2 sprawa ZN/4631/404MZI/2020/20027 Wykonanie robót: Wstawienie słupa SN z rozłącznikiem, przebudowa przyłącza SN w ramach usunięcia kolizji w m. Ostrzeszów dz. 866/2, 865/2, 867/2 gm. Ostrzeszów
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/ Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-operator.pl/
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 5 do 13-07-2020 godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 13-07-2020 godz. 10:30
Termin składania:2020-07-13
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 20-10-2020 Przetarg nr 2 - 20-10-2020 Przetarg nr 3 - 20-10-2020
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: http://www.energa-operator.pl/
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [90%1, Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%]
Termin związania z oferta: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Beata Bartnik, w godz. 8:00-14:00, tel. 62 500 23 54 adres email: beata.bartnik@energa.pl
Numer dokumentu:795/W/20/Oddział Kalisz
Źródło: Internet i własne
Załączniki: