Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20006413 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-10-08
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu
Adres: ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:56 470 61 39
E-mail:
Opis:wykonanie robót budowlanych
Grudziądz Grudziądz gmina miejska Ul. Sosnowa nr dział.: 77 sprawa ZN/4824/909MZI/2020/19096 Wykonanie robót budowlanych w m. Grudziądz Ul. Sosnowa dz. nr 77 - działka -kolizja słupa linii napowietrznej 15 kV Wielkie Łunawy Chełmno gmina wiejska nr dział.: 29/2 sprawa ZN/4825/909MZI/2020/2002407 Wykonanie robót budowlanych w m. Wielkie łunawy dz. nr 29/2, Elektrownia słoneczna PV Wielkie łunawy Osiek Osiek gmina wiejska nr dział.: 366/18 sprawa ZN/4826/909MZI/2020/1902021 Wykonanie robót budowlanych w m. Osiek dz. nr 366/18, ST Osiek 3
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-operator.pl/
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Sekretariat ogólny, pokój nr 81 do 21-10-2020 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna 132 (III piętro) data 21-10-2020 godz. 11:00
Termin składania:2020-10-21
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: http://www.energa-operator.pl/
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto f 100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Elżbieta Rynkowska, w godz. 8:00-14:00, tel. 56 470 61 39 adres email: elzbieta.rynkowska@energa.pl
Numer dokumentu:663/W/20/Oddział Toruń
Źródło: Internet i własne
Załączniki: