Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20166877 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-11-05
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
łódzkie, pow. łódzki wschodni
Państwo: Polska
Telefon / fax:62 500 2360
E-mail:
Opis:Wykonanie robót budowlanych

1 Wola Podłężna Kramsk gmina wiejska Ul. Rudzicka nr dział.: 161/16 sprawa ZN/7654/4545MZI/2020/2000585
Budowa przyłącza kablowego nn
2 Sławsk Rzgów gmina wiejska nr dział.: 481/14 sprawa ZN/7655/4545MZI/2020/2000580
Budowa przyłącza kablowego nn
3 Żółwieniec Ślesin obszar wiejski nr dział.: 46/5 sprawa ZN/7656/4545MZI/2020/1903585
Budowa przyłącza kablowego nn
fi Konin Konin gmina miejska Ul. Prosta 4 nr dział.: Pątnów-537 sprawa ZN/7657/4545MZI/2020/2003241
Wymiana przyłącza napowietrznego nn
5 Adamowo Kleczew obszar wiejski nr dział.: Adamowo-45/19 sprawa ZN/7658/4545MZI/2020/2003237
Budowa członu pomiarowego przy istniejącym złączu
6 Konin Konin gmina miejska Ul. Antoniny Domańskiej 6 nr dział.: Przydziałki-1328 sprawa ZN/7659/4545MZI/2020/2003236
Wymiana złącza kablowego na kablowo-pomiarowe
7 Żółwieniec Ślesin obszar wiejski nr dział.: 427 sprawa ZN/7660/4545MZI/2020/2003238
Budowa członu pomiarowego przy istniejącym złączu
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: operator.pl/" rel="nofollow">http://bip.energa-operator.pl/
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-
operator.pl
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok 5 do 18-11-2020 godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 18-11-2020 godz. 10:00
Termin składania:2020-11-18
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 03-02-2021
Przetarg nr 2 - 21-01-2021
Przetarg nr 3 -22-01-2021
Przetarg nr 4 - 04-01-2021
Przetarg nr 5 - 15-01-2021
Przetarg nr 6 - 15-01-2021
Przetarg nr 7 -22-01-2021
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 2 Cena brutto [90%], Zadanie: 2 Czas wyłączenia [10%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 2 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 2 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Anna Dobrzańska, w godz. 8:00-14:00, tel. 62 500 2360
adres email: anna.dobrzanska@energa.pl
Numer dokumentu:1384/W/20/Konin
Źródło: Internet i własne
Załączniki: