Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20630647 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-01-28
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:58 527-93-08
E-mail:
Opis:Ogłoszenie nr 143/W/21/Kartuzy
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
robót budowlanych
1 Stężyca Stężyca gmina wiejska nr dzial.: 390/6
wybudowanie przyłącza kablowego zasilonego z istniejącej stacji transformatorowej
do szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/LZR/F umiejscowionej w linii płotu w miejsc.
Stężyca dz. 390/6
sprawa ZN/763/3535MZI/2021/1904822
2 Sławki Somonino gmina wiejska nr dzial.: 443/11
Budowa przyłącza kablowego nN ze stacji transf. dla zasilania budynku
mieszkalnego na dz. 443/11 w miejscowości Sławki
sprawa ZN/761/3535MZI/2021/2002372
3 Sitno Kartuzy obszar wiejski nr dzial.: 76/4, 76/5
Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania studni na dz. 76/4, 76/5 w
miejscowości Sitno
sprawa ZN/759/3535MZI/2021/2002322
4 Rębiechowo Żukowo obszar wiejski nr dzial.: 140/59
Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 140/59
w miejscowości Rębiechowo.
sprawa ZN/758/3535MZI/2021/2002366
5 Reskowo Chmielno gmina wiejska nr dzial.: 185/8
Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania ujęcia wody podziemnej na dz. 185/8
w miejscowości Reskowo
sprawa ZN/757/3535MZI/2021/2002446
6 Pępowo Żukowo obszar wiejski Ul. Ks. Stanisława Staszica nr dzial.: 18/14
Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego
dwulokalowego na dz. 18/14 w miejscowości Pępowo.
sprawa ZN/755/3535MZI/2021/2002256
7 Łyśniewo Sierakowickie Sierakowice gmina wiejska nr dzial.: 26/2
Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 26/2 w
miejscowości Łyśniewo Sierakowickie
sprawa ZN/753/3535MZI/2021/2002231
8 Leźno Żukowo obszar wiejski Ul. Cicha nr dzial.: 287
Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 287 w
miejscowości Leźno.
sprawa ZN/752/3535MZI/2021/2002184
9 Leźno Żukowo obszar wiejski nr dzial.: 110/55
Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 110/55
w miejscowości Leźno.
sprawa ZN/751/3535MZI/2021/2000910
10 Czaple Żukowo obszar wiejski nr dzial.: 217/19
Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego w zab.
bliźniaczej na dz. 217/19 w miejscowości Czaple.
sprawa ZN/750/3535MZI/2021/2002180
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energaoperator.
pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, za pośred. poczty/kuriera do 11-02-2021 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 11-02-2021 godz. 09:30
Termin składania:2021-02-11
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 29-04-2021
Przetarg nr 2 - 29-04-2021
Przetarg nr 3 - 29-04-2021
Przetarg nr 4 - 29-04-2021
Przetarg nr 5 - 29-04-2021
Przetarg nr 6 - 29-04-2021
Przetarg nr 7 - 29-04-2021
Przetarg nr 8 - 29-04-2021
Przetarg nr 9 - 29-04-2021
Przetarg nr 10 - 29-04-2021
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze
Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z
Procedurą można pobrać ze strony:
https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Monika Mikołajewska, w godz. 8:00-14:00, tel. 58 527-93-08
adres email: Monika.Mikolajewska@energa.pl
Numer dokumentu:143/W/21/Kartuzy
Źródło: Internet i własne
Załączniki: